Zdroje dat - Politika bezpečnosti dopravy, ekonomické následky nehod

Přehled databází nehodovostiStudium bezpečnosti v silniční dopravě je založeno na využívání řady databází nehodovosti na domácí i mezinárodní úrovni.

Na úrovni ČR existuje základní databáze nehodovosti na Policejním prezidiu ČR, v níž jsou uloženy všechny nehody registrované Policií ČR na základě příslušných zákonů (podle aktuálních limitů). Vybrané souhrnné údaje jsou pravidelně měsíčně publikovány jednak ve statistikách nehodovosti na webu Policie ČR, jednak v ročence „Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice“, vydávané Policií ČR. Kromě toho jsou vedeny určité údaje o usmrcených a zraněných osobách v silniční dopravě v registrech Ministerstva zdravotnictví. Některé vybrané údaje rovněž publikuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) - zemřelí a hospitalizovaní.

Na mezinárodní úrovni jsou nejdůležitější databáze IRTAD a CARE. Databáze IRTAD je spravována Společným výzkumným centrem OECD / ITF. Jedná se o agregovanou databázi, obsahující pouze souhrnné údaje nehodovosti v určitém dohodnutém členění. Zahrnuje údaje ze zemí OECD z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie a postupně také z dalších zemí, splňujících určité standardy na data. Její výhodou je také poměrně rychlá aktualizace. Některé souhrnné údaje z IRTAD jsou veřejně přístupné na webu ITF, většina však pouze pro členy skupiny IRTAD.

Postupně roste také význam databáze CARE, která je největší evropskou databází nehodovosti, obsahující disagregovaná data. Prostřednictvím obsažených záznamů o jednotlivých nehodách v jednotné struktuře v rámci celé EU jsou možné výběry dat současně podle mnoha kritérií. Jsou zde obsažena data nehodovosti všech „starých“ členů EU (kromě Německa) a postupně také data nových členů od roku 2004. I zde jsou k veřejné dispozici základní výběry dat, zatímco přístup k celé databázi je umožněn pouze vybraným členům pracovní skupiny.

Další méně významné databáze nehodovosti na vládní úrovni vytváří EHK-OSN a EU (Eurostat). V USA existuje disagregovaná databáze nehodovosti FARS, která je veřejně přístupná. Kromě těchto zdrojů existují určité přehledy dat týkající se dopravní nehodovosti i u dalších mezinárodních organizací, jako WHO, IRF, IRU, ERF a dalších.

Odkazy:

Statistika nehodovosti Policie ČR


Databáze IRTAD