Články podle autora


Rychlost vozidel

Pro zjištění rychlosti se v rámci Senzoru využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem.

Silnice s uspořádáním 2+1

Šířkové uspořádání 2+1 (neboli navýšení počtu jízdních pruhů dvoupruhové silnice o další jízdní pruh, který se střídavě přiděluje pro každý dopravní směr) je v mnoha zemích stále populárnějším typem příčného uspořádání extravilánových silnic.

Publikováno: 19. 4. 2013 | Kategorie:

Silnice s uspořádáním 2+1

Šířkové uspořádání 2+1 (neboli navýšení počtu jízdních pruhů dvoupruhové silnice o další jízdní pruh, který se střídavě přiděluje pro každý dopravní směr) je v mnoha zemích stále populárnějším typem příčného uspořádání extravilánových silnic.