Nepřímé ukazatele bezpečnosti – vstupy pro vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (2011-2020)

 Nepřímé ukazatele bezpečnosti – vstupy pro vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (2011-2020)

Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikacích v ČR (2006 - 2012)

 Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikací v ČR (2006 - 2012)

Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR (2006 - 2012)

 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR (2006 - 2012)

 

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu 2005 - 2009 (dle krajů)