Počet dopravních nehod cyklistů v krajích ČR v roce 2019 *

Počet dopravních nehod cyklistů v krajích ČR dle následků v roce 2019 *

Počet dopravních nehod cyklistů v ČR dle zranění od r. 2010

Počet dopravních nehod cyklistů dle věku, následků a použití přilby v roce 2019 *

Kliknutím na název datové řady v legendě grafu dojde k jejímu zobrazení/skrytí a změně měřítka osy y. Tímto způsobem lze získat lepší představu o průběhu ostatních datových řad.

* Údaje od 1. 1. do 31. 10. 2019