Vítejte na stránkách NSBSP

V roce 2002 se členské státy Evropské unie zavázaly, že do roku 2010 sníží počet usmrcených na silnicích o polovinu. Se vstupem České republiky mezi členské státy EU v roce 2004 tak vznikla pro náš stát povinnost se začít intenzivněji zabývat bezpečností silničního provozu i u nás a v kontextu s vývojem v dalších zemích Evropské unie. V roce 2004 začala platit první Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP), na kterou navázala aktualizace na roky 2008-2010 (2011).

V roce 2011 byla vytvořena nová NSBSP na roky 2011-2020 s aktualizovaným cílem v návaznosti na EU. V roce 2016 byla provedena Revize a aktualizace NSBSP, která je reakcí na neplnění cílů, které si NSBSP 2011-2020 předsevzala. Cílem NSBSP je dosáhnout do roku 2020 v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru států EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %.

Úvod

NSBSP - Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Strategickým cílem NSBSP je oproti výchozímu roku 2009 do roku 2020 snížit počet usmrcených v silničním provozu o 60 % - tj. na 333 osob do 24 hodin od nehody a počet těžce zraněných o 40 % - tj. na 2122 osob. NSBSP není jen dokumentem Ministerstva dopravy, ale je to vládní dokument, jehož revidovaná a aktualizovaná verze byla přijata vládou ČR 27. února 2017.

Aktuálně

10. 12. 2018: Plnění Národní strategie za leden - listopad 2018

Dosavadní sestupnou tendenci v oblasti usmrcených osob vinou mladých řidičů "naboural" listopad, kdy bylo vinou mladých řidičů usmrceno 17 osob - pozn. nejvíce od roku 2007 (v měsíci listopadu v posledních 5 letech max. 8 usmrcených).

3. 12. 2018: Letos již bylo na silnicích usmrceno více osob než za celý loňský rok

I přes meziroční nárůst počtu usmrcených osob se historicky jedná o 3. nejnižší počet, kdy vloni bylo usmrceno 457 osob (nejméně), předloni pak 494 osob.

30. 11. 2018: Nedání přednosti v jízdě

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku nedání přednosti v jízdě, především z oblasti osob usmrcených a vážně zraněných osob.

Historie aktualit