Vítejte na stránkách NSBSP

V roce 2002 se členské státy Evropské unie zavázaly, že do roku 2010 sníží počet usmrcených na silnicích o polovinu. Se vstupem České republiky mezi členské státy EU v roce 2004 tak vznikla pro náš stát povinnost se začít intenzivněji zabývat bezpečností silničního provozu i u nás a v kontextu s vývojem v dalších zemích Evropské unie. V roce 2004 začala platit první Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP), na kterou navázala aktualizace na roky 2008-2010 (2011).

V roce 2011 byla vytvořena nová NSBSP na roky 2011-2020 s aktualizovaným cílem v návaznosti na EU. V roce 2016 byla provedena Revize a aktualizace NSBSP, která je reakcí na neplnění cílů, které si NSBSP 2011-2020 předsevzala. Cílem NSBSP je dosáhnout do roku 2020 v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru států EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %.

Úvod

NSBSP - Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Strategickým cílem NSBSP je oproti výchozímu roku 2009 do roku 2020 snížit počet usmrcených v silničním provozu o 60 % - tj. na 333 osob do 24 hodin od nehody a počet těžce zraněných o 40 % - tj. na 2122 osob. NSBSP není jen dokumentem Ministerstva dopravy, ale je to vládní dokument, jehož revidovaná a aktualizovaná verze byla přijata vládou ČR 27. února 2017.

Aktuálně

8. 8. 2019: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 leden-červenec 2019

Jak se daří průběžně plnit cíle dané Národní strategií v první půlce roku 2019?

18. 6. 2019: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 leden-květen 2019

Od ledna 2017 došlo k revizi NSBSP, již není sledován dílčí cíl Agresivní způsob jízdy, nově jsou v rámci dílčích cílů sledovány jiné cíle.

27. 3. 2019: Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přilbu!

Nehody cyklistů nejsou výjimkou, v 7% se podílejí na počtu všech usmrcených osob v roce 2018 na pozemních komunikacích.

Historie aktualit