O projektu

Observatoř bezpečnosti silničního provozu vznikla především z důvodu souhrnu velkého množství informací. Hlavním účelem provozování těchto stránek je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice zefektivněním procesu přijímání vhodných opatření, nejen na všech úrovních státní správy a samosprávy, ale také odborné veřejnosti. K zefektivnění procesu a zvyšování bezpečnosti mohou pomoci nejen odborné články a další poznatky, publikované na těchto stránkách, ale také datový sklad týkající se nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB). Mezi publikovaná NUB patří rychlosti vozidel, poutání řidičů ve vozidle, používání bezpečnostních přileb, používání mobilních zařízení řidiči apod. Kromě těchto informací jsou zde shromažďována data o haváriích, uživatelé pak mohou pomoci doplňovat a aktualizovat data o nebezpečných místech na pozemních komunikacích nebo křížků u silnic.

Nejdůležitějším přínosem stránek, jehož efekt se bude postupně zvětšovat v souvislosti s rostoucí množstvím dat v databázi Observatoře, je obsáhlý informační systém pro podporu přijímání vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Jeden z modulů těchto stránek je také určen pro děti a jejich možné seznámení se s bezpečností silničního provozu formou her.

Pro vytvoření Observatoře byla jako vzor použita nizozemská informační databáze RSIS. Její použití se natolik osvědčilo, že bylo rozhodnuto, že se stane vzorem pro Evropskou observatoř bezpečnosti silničního provozu (European Road Safety Observatory – www.erso.eu).