Sběr dat o chování chodců a cyklistů - souhrn

Četnosti odeslání dotazníků podle krajů

Poměr podle skupiny respondentů
Místa použití reflexních prvků
Používání reflexních prvků

Pokud nám chcete

odeslat dotaznik za své dítě nebo blízkou osobu
klikněte na výše uvedený odkaz nebo tužku .