Seznam aktualit

Mezi aktuality jsou řazeny informace týkající se zajímavých akcí, školení, seminářů či konferencí, závěrů z různých (i mezinárodních) konferencí či z Evropského parlamentu, informace o novinkách na webu atp.

Nejnovější aktuality

Proč nezipujeme?

Se zipováním se setkává snad každý z  nás. Umíme zipovat? Proč se někteří řidiči zipování tak brání?

Publikováno: 12. 6. 2019 |


Dotazník - blikající zelená na semaforu

Zajímají nás Vaše postoje a zkušenosti se signály na semaforech. Jste aktivní řidič, nebo chodec který se běžně pohybuje ve městech? Pak právě Vy můžete přispět do naší nové ankety..

Publikováno: 21. 5. 2019 |Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přilbu!

V roce 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 4 281 nehod s účastí cyklistů, při nichž bylo usmrceno 38, těžce zraněno 396 a lehce zraněno 3 219 cyklistů. I přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů, byl v oblasti těžce zraněných cyklistů evidován 12% meziroční nárůst.

Publikováno: 27. 3. 2019 |


Nová anketa - poutání osob ve vozidle

Z hlediska statistiky Policie ČR je „porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užáít ochrannou přilbu“ druhý nejčastější bodovaný přestupek, kterého se řidiči dopouštějí. Víte jaké jsou postihy v případě nedodržení paragrafů? Přidejte nám Váš názor a napište nám způsob, jakým se poutáte ve vozidle Vy.

Publikováno: 2. 3. 2019 |


Seznam aktualit NSBSP

Tyto aktuality jsou tvořeny dílčími hodnoceními Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Novinky z NSBSP mají svoji záložku , je však možné je nalézt pro přehlednost i zde.

Nejnovější aktuality NSBSP
Možnost vkládání dat o plnění NSBSP za rok 2018

K vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se provádí sběr plnění realizovaných aktivit. Aplikace pro vyplňování realizovaných aktivit již byla spuštěna, data je možné zadávat do 15.3.2019.

Publikováno: 1. 3. 2019 |