ANKETA – Dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly - výsledky

Jaké je vaše pohlaví?
Věk respondentů
Bezpečný odstup je stanoven na 2s. Souhlasíte s tím?
Dodržují podle Vás řidiči na silnicích bezpečný odstup od vozidla, které jede před ním?
Dodržujete Vy na silnicích bezpečný odstup od vozidla před Vámi?
Vyberte z následujícího seznamu 3 body, které mají podle Vás největší dopad na reakční dobu řidiče:
Vyberte z následujících možností, jaká je přibližná vzdálenost odpovídající dvěma sekundám od vozidla jedoucího před Vámi při rychlosti jízdy 50 km/h?
Snažíte se sledovat počet šipek na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem, tak jak to doporučuje značka IP 32 (viz obrázek)?
Měly by se podle Vás značky o dodržování bezpečného odstupu vyskytovat na silnicích častěji?
Myslíte si, že se Vám při řízení vozidla daří dodržovat minimální vzdálenost, která je na značce B 34 (viz obrázek) přikázána?
Vyberte z možností, jaká je přibližná vzdálenost odpovídající dvěma sekundám od vozidla jedoucího před Vámi při rychlosti jízdy 90 km/h?
Dodržujete Vy na silnicích bezpečný odstup od vozidla před Vámi? - odpovědi na otázku proč
  • AAA (Počet: 1)
  • je to moc daleko (Počet: 1)
  • Kvůli bezpečnosti a reakční době. Rád mám přehled co se děje přede mnou.. (Počet: 1)
Vyberte z následujícího seznamu 3 body, které mají podle Vás největší dopad na reakční dobu řidiče - odpovědi jiné
  • BBB (Počet: 1)
Měly by se podle Vás značky o dodržování bezpečného odstupu vyskytovat na silnicích častěji? - odpovědi na otázku proč
  • CCC (Počet: 1)
  • jsou jen někde (Počet: 1)
  • Lépe ukáží řidiči doporučenou vzálenost mezi vozidly při pané maxímální rychlosti, než jen teoretické doporučení 2 vteřin. Navíc toto pravidlo VZD namalované na silnici řidiči připomenou, že má mít toto pravidlo na paměti (např. v rizikovém místě). (Počet: 1)
  • řidiči je stejně nerespektují (Počet: 1)

Poslední zveřejněné ankety


Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)

Vaše názory