Dotazník pro obce

Dobrý den,
v rámci výzkumu pro Ministerstvo dopravy sledujeme chování chodců na přechodech pro chodce, se zaměřením na děti (do 18 let). Na některých přechodech pro chodce stávají zejména v ranních hodinách osoby dozorující bezpečné přecházení dětí.

Cílem dotazníku je zjištění, zda ve Vaší obci využíváte dozorující osoby na přechodech pro chodce v období, kdy chodí děti do/ze školy.


Prosíme proto o vyplnění krátkého dotazníku s uvedením jména obce, PSČ a odpovědi, jakým způsobem máte zajištěnou bezpečnost přecházení na přístupové trase do školy. Uvedená data budou předána na samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR - BESIP, které na základě výsledků zváží možnost odměňování těchto osob.
Děkujeme za spolupráci

Za řešitelský tým
Ing. Eva Simonová
tel.: 723 281 368
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Základní údaje:

: *
: *

* vyžadované údaje


Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“), na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Podrobnější informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům, stejně tak jako o Vašich právech vyplývajících z GDPR a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů, včetně postupu pro jejich uplatnění, naleznete na stránkách www.cdv.cz ve složce Zásady ochrany osobních údajů.
Je ve vaší obci škola (případně přechod k zastávkám hromadné dopravy při cestě do školy) s přístupem přes vytíženou komunikaci? *

Dozor:

Typ dozoru:
Kontaktní osoba pro BESIP
:
: