Bezpečná komunikace

Uzavření Vallettské deklarace o bezpečnosti silničního provozu

Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti

NENÍ NUTNO ČEKAT NA NEHODY (Praktická aplikace metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů)

Nové technologie mohou zabránit tisícům dopravních nehod na dálnicích

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Identifikace rizikových míst na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji - praktická aplikace empirické Bayesovské metody

Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací

Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek - HENK

Řízení provozu na silničních uzavírkách

Hodnocení pozemních komunikací