Střety se zvěří jsou čtvrtou nejčastější příčinou nehod v Česku!

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Autor článku: Ing. Milan Fořt, Karlovy Vary, spoluautor projektu NB STOP

Lesní zvěř je čím dál větším problémem pro všechny řidiče. Je třeba přijmout opatření na našich silničních komunikacích, aby nedocházelo k tragickým událostem. Řešením může být aplikace ultrazvukových solárních silničních směrových sloupků.


Lesní zvěř je čím dál větším problémem pro všechny řidiče. Při dopravní nehodě se zvěří dochází ke škodám na majetku v řádech desítek tisíc korun. Je třeba přijmout opatření na našich silničních komunikacích, aby nedocházelo k tragickým událostem. Dosud se využívají všeobecně známé pachové ohradníky a na dálnicích oplocení. U pachových aplikací dochází k adaptaci zvěře na pach a tím jen k procentuálnímu snížení dopravních nehod. V případě oplocení dálnic jsou stále místa jako sjezdy nájezdy čerpací stanice a další, kde není možné technicky vše oplotit, a tím se zvěřdostává na rychlostní komunikace. Od roku 2015 se aktivně zabýváme zvýšením bezpečnosti a prevencí střetů se zvěří.

Naším cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ochrany zdraví a majetku. Předcházíme střetům divoké zvěře s dopravními prostředky na silnicích. Naše technologie je prověřená v praxi od roku 2016. Jsme český výrobce technologie pod ochrannou značkou  NB STOP – ultrazvukových solárních silničních směrových sloupků. Naše výrobky jsou certifikované a schválené na Ministerstvu dopravy pro provoz na pozemních komunikacích.

GRAF POČTŮ DOPRAVNÍCH NEHOD ZPŮSOBENÝCH SRÁŽKOU SE ZVĚŘÍ

Tabulka zdroj: www.pojisteni-prehledne.cz

Další informace naleznete o technologii NB STOP odpuzovačů zde:  https://nbstop.webnode.cz/

V příštím článku Vás seznámíme podrobněji s naší technologií a instalacemi.                                    

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

  • 22. 2. 2019, 17:28, Autor komentáře: Milan Fort, Ing. registrovaný uživatel

    Odpověď na dotaz pana Kvasničky na porovnání činnosti zařízení NB STOP s pachovými ohradníky.
    Vážený pane Kvasničko, v první řadě bych velmi rád poděkoval za Váš dotaz. Ten svědčí o Vašem zájmu o fungování našeho zařízení NB STOP. Ještě jednou děkujeme. Hlavní rozdíl mezi pachovými ohradníky a zařízením NB STOP je v samotném principu fungování. Jak jistě víte, pachové ohradníky fungují na principu nosiče, kterým bývá nejčastěji montážní polyuretanová pěna. Ta je umístěna buď na částech vegetace, nebo na samostatných tyčích a kůlech rozmístěných v určitých vzdálenostech okolo komunikace. Na nosič je nanesen repelentní roztok, který bývá ve většině případů pachově identický s výlučky žláz predátorů. V případě bezvětří nebo příznivého větru se pach z nosiče šíří směrem od komunikace do terénu a odpuzuje zvěř, která se s domělým predátorem nechce setkat. Pokud však fouká vítr více méně kolmo k ose zóny, je návětrná zóna ohradníku / Vycházíme li už z pravěkých systémů lovu/ prakticky neúčinná. Navíc po poměrně krátkém časovém období je nutné repelent znovu a znovu nanášet na nosič. Systém NB STOP je přístroj, tónový generátor napájený baterií, která je navíc dobíjena malým solárním článkem. Principem je tvorba akustických pulzů, které jsou v nadprahové frekvenci lidského ucha vysílány do terénu směrem kolmým na osu komunikace. Zařízení funguje tímto způsobem 24 hodin deně , 365 dní v roce a díky solárnímu dobíjení zdroje, je jeho životnost několik let bez nutnosti jeho výměny. Z uvedeného vyplývá, že směr proudění větru zásadně neovlivňuje činnost zařízení. Nutno však podotknout, že vlivem silného větru může dojít k jistému oslabení signálu, protože akustický signál je ve své podstatě tlaková vlna, která se v tomto případě setká s protitlakem větru. V žádném případě však protivítr nezpůsobí nefunkčnost NB STOPu tak, jako ji způsobí u pachových ohradníků. Systém NB STOP navíc nezamořuje okolí často nesnesitelným zápachem. Instalace NB STOPu do silničních sloupků způsobuje , že je z jedoucího vozidla prakticky neviditelné. Věřím, že tato odpověď je pro Vás dostačující. V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na https://nbstop.webnode.cz/ S úctou Ing. Milan Fořt –akustický specialista a projektant NB STOP

  • 7. 2. 2019, 15:02, Autor komentáře: Patrik Kvasnička registrovaný uživatel

    Srážky se zvěří
    Všichni víme jak často se asi doplňují pachové ohradníky a jak fungují při opačném větru. Jak jsou řešeny tyto neduhy u Vašeho zařízení?

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: lesní zvěř,nehody, opatření,střet se zvěří, solární směrové sloupky
Popis: nehody s lesní zvěří