Anketa: Praktické zkušenosti s elektrokoly - výsledky

Vaše pohlaví?
Kolik je Vám let?
V kterém kraji nyní žijete?
Jaký typ elektrokola nejčastěji používáte?
Jaká je značka kola, na kterém nejčastěji jezdíte?
Jaké značky je motor kola, na kterém nejčastěji jezdíte?
Kolik kilometrů ročně najezdíte na elektrokole?
Na jakých místech nejčastěji jezdíte?
Pro jaké účely elektrokolo využíváte?
Používáte při jízdě na elektrokole přilbu?
Požíváte někdy před jízdou nebo během jízdy na elektrokole alkohol?
Už jste někdy s elektrokolem v provozu zažil nějakou rizikovou situaci, která mohla vést nebo vedla k nehodě?
Jaká je současná povolená rychlost elektrokola, při níž dojde k vyřazení motoru z činnosti?
Legislativně stanovená maximální rychlost dopomoci je 25 km/h. Je podle Vás tato hranice přiměřená?
Elektrokolo, na kterém obvykle jezdíte, je...
V kterém roce jste si toto elektrokolo pořídil(a)?
Kupoval jste ho jako...
Jak často elektrokolo servisujete?
Je toto elektrokolo vybavené tuningem pro zvýšení rychlosti?
Jak jste si tuning opatřil(a)?
Kolik Vás stálo pořízení tuningu?
Proč jste si tuning pořizoval(a)?
Pořídil(a) byste si tuning, kdybyste věděl(a), že pak kolo nebude legálně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích?
Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)

Vaše názory