Anketa Řidičský průkaz na zkoušku - souhrn

Usměrnit chování zejména mladých začínajících řidičů by měl pomoci podle návrhu vlády takzvaný "řidičák na zkoušku". Pokud by se jej podařilo uvést do praxe, lidé by po úspěšném absolvování autoškoly měli například po dva roky o polovinu nižší bodový limit. Pro odebrání řidičáku na dobu jednoho roku by jim tak místo dvanácti bodů, což je aktuální hranice, stačilo nasbírat pouhých šest.
Zdroj: iDnes

Souhlasíte s tím, aby byly zavedeny tzv. řidičáky na zkoušku?
Odpověděli
(poměr ženy - muži)
Průměrný věk respondentů 39.9 let

Vybrané komentáře
Myslím, že nejpodstatnější je institut "okamžitý trest". Dnes, díky systému, vše trvá dlouho. Takže si člověk za půl roku vůbec nevzpomene, že jel rychle. Předal bych zpět kompletní agendu řešení přestupků Policii ČR vč. následného přezkoušení řidičů. A řidičák na zkoušku není potřeba.
Možná by stálo za úvahu omezit novým řidičům i nákup vozů s vysokým obsahem..Moje zkušenost je že většinou mě ohrožují mladí řidiči v silných autech..
Po dosažení 6 bodů ( asi i trochu víc ) nutnost doškolení.
test

Anketa Zavedení řidičských průkazů na zkoušku - souhrn

Chci také přidat svůj názor

Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)