Bezpečnost vozidla

Automatická vozidla potřebují "řidičské zkoušky"

Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových vozidel

Legislativa pro bezpečnostní pásy

Svícení ve dne

Účinnost dětských autosedaček

Zdroje dat - Prvky pasivní bezpečnosti vozidla

Problematika airbagů