Výsledky hledání

Hledaná fráze: nehody
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Tisková zpráva Týmu silniční bezpečnosti: V roce 2013 bylo každé 44. úmrtí obyvatel Země v důsledku dopravní nehody, smrtelné dopravní nehody jsou devátou nejčastější příčinou úmrtí

V Praze dne 16. 8. 2016 V Libyi zahynul při nehodě každý 7. zemřelý, v Kataru každý desátý. Nejpříznivější byla situace ve státech EU28, premianty jsou Dánsko a Švédsko společně s Maltou. Konkrétní data získaná na základě unikátního průzkumu přináší Tým silniční bezpečnosti. Každoročně umírá na světových silnicích cca 1,25 milionu lidí, dalších až 50 milionů utrpí při nehodách zranění. Smrtelné nehody jsou devátou nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2013 na světě jejich následkem zemřelo…


Název článku: Motocyklisté a riziko nehody

Zdroj: www.swov.nl Mezi motocyklisty je poměrně velké množství obětí, a to díky jejich velké zranitelnosti. Ročně bývá v Nizozemí cca 850 vážně zraněných a 90 mrtvých motocyklistů. Hlavním bezpečnostním problémem problémem je špatná viditelnost motocyklistů a často také jejich nadměrná rychlost. Důležitými opatřením pro zlepšení bezpečnosti jsou: zlepšení viditelnosti motocyklistů a zlepšení dopravního chování motocyklistů. Některé organizace navrhují…


Název článku: Nehody s usmrcením člověka

Nehody s usmrcením člověka - příklad za rok 2003 Přímé náklady Náklady na zdravotní péči110.681,- Kč Hmotné škody314.993,- Kč Administrativní náklady Policie31.796,- Kč Soudy20.345,- Kč Pojišťovny37.799,- Kč Administrativní náklady celkem89.940,- Kč Přímé náklady celkem515.614,- Kč Nepřímé náklady Ztráta na produkci7,640.309,- Kč Sociální výdaje857.654,- Kč Nepřímé náklady celkem8,497.963,- Kč   Ztráta v důsledku usmrcení celkem9,013.577,- Kč Viz též: …


Název článku: Nehody s těžkým zraněním

Nehody s těžkým zraněním - příklad za rok 2003 Přímé náklady Náklady na zdravotní péči839.819,- Kč Hmotné škody178.966,- Kč Administrativní náklady Policie3.887,- Kč Soudy20.345,- Kč Pojišťovny21.476,- Kč Administrativní náklady celkem45.708,- Kč Přímé náklady celkem1,064.493,- Kč Nepřímé náklady Ztráta na produkci1,175.404,- Kč Sociální výdaje624.080,- Kč Nepřímé náklady celkem1,799.484,- Kč   Ztráta v důsledku těžkého zranění celkem2,863.977,- Kč Viz…


Název článku: Nehody s lehkým zraněním

Nehody s lehkým zraněním - příklad za rok 2003 Přímé náklady Náklady na zdravotní péči92.309,- Kč Hmotné škody139.510,- Kč Administrativní náklady Policie1.852,- Kč Soudy- Pojišťovny16.741,- Kč Administrativní náklady celkem18.593,- Kč Přímé náklady celkem250.412,- Kč Nepřímé náklady Ztráta na produkci61.188,- Kč Sociální výdaje23.271,- Kč Nepřímé náklady celkem84.459,- Kč   Ztráta v důsledku lehkého zranění celkem334.871,- Kč Viz též: Ekonomické…


Název článku: Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč

Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2012). Metodika výpočtu byla aktualizována s cílem zpřesnění jednotlivých nákladových položek, které do výpočtu vstupují, ale i s ohledem na navázání užší spolupráce s Českou asociací pojišťoven, Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, nemocničními zařízeními a…


Název článku: Smrtelné nehody od roku 1989

Odkaz na celý článek Sedm z 10 zemřelých na silnicích jsou muži. Výzkum tvrdí, že muži mají  větší tendence řídit agresivněji a riskovat více než ženy. Současně je známo, že muži řídí více než ženy. Přibližně 85% pracovníků silniční nákladní dopravy jsou muži. Většina tráví dlouhé hodiny na silnici a řídí pod tlakem. Odkaz na celý článek


Název článku: Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob

Tisková zpráva Brno, 21. prosince 2016 Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun. Na výpočtu celkových ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2015 pracovali experti z…


Název článku: Za dopravní nehody jsme v roce 2014 zaplatili přes 55 miliard Kč

Tisková zpráva Brno, 10. prosince. 2015 Počet našich motoristů, kterým se nepodaří šťastný návrat domů, se bohužel stále zvyšuje, jak dokazují statistická čísla za rok 2014. S tím souvisí i rostoucí celospolečenské ztráty. Ty vyčíslili experti z Centra dopravního výzkumu na 55,2 miliard korun, což je cca 1,3 % hrubého domácího produktu za rok 2014. Je to o 2,4 miliardy více než v roce předchozím. Rostoucí trend je alarmující. „Zvýšil se počet osob usmrcených, těžce i lehce zraněných.…


Název článku: Dopravní nehody - Srážky se zvěří: příklad aplikace geoinformatiky v dopravním výzkumu

Úvod V letech 2009 – 2013 bylo dopravní policií České republiky zaznamenáno přibližně 17.000 dopravních nehod – srážek se zvěří. Odborníky na bezpečnost dopravy, správce komunikací, ale též hospodáře mysliveckých sdružení oprávněně zajímá, zda uvedené hodnoty vypovídají o skutečném stavu těchto kolizí. Další otázkou je, jaké metody lze použít pro spolehlivou identifikaci rizikových míst na komunikacích, na kterých dochází k nejčastějším střetům se zvěří? Cílem příspěvku je na…


Název článku: Ospalost jako faktor snižující schopnost k řízení a zvyšující nebezpečí nehody

Skutečností je, že není možné zároveň spát a řídit. Pocit únavy, malátnosti a ospalosti je obzvláště nebezpečný, pokud máte řídit. Ospalost zpomaluje vaše reakce, snižuje vnímavost a zhoršuje váš úsudek, podobně jako alkohol. Ve skutečnosti se také lidé, kteří jsou velmi ospalí, chovají podobně jako podnapilí. Dopravní experti se domnívají, že na mnoha vážných dopravních nehod se podílel mikrospánek řidiče. Většina lidí si uvědomuje, jak nebezpečné je pít alkohol a řídit.…


Název článku: NENÍ NUTNO ČEKAT NA NEHODY (Praktická aplikace metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů)

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Článek představuje novou metodiku sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů, která umožňuje efektivní hodnocení bezpečnosti silničního provozu. Zároveň je popsán příklad její aplikace pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle metodiky bylo provedeno krátkodobé sledování, navrženo opatření a při opakovaném sledování byla ověřena jeho účinnost. Přínosem je rychlost a proaktivní charakter celého hodnocení – není nutno čekat na nehody. Všechny…


Název článku: Policejní prezidium - nehodové statistiky

Nehodové statistiky na pozemních komunikacích zpracovává Policejní prezidium ČR. Je zde vedena databáze všech registrovaných nehod, tj. nehod se zraněním účastníka nebo s hmotnou škodou nad 20 000 Kč, případně i další nehody, které byly nahlášeny Policii ČR. Data o nehodě jsou sbírány na místě nehody, ukládány do příslušného formuláře nehodovosti (elektronickou cestou) a zasílány do centrální databáze na Policejním prezidiu. Formulář obsahuje údaje o místu nehody, stavu…


Název článku: Policie

Náklady spojené s vyšetřováním a zpracováním dopravních nehod příslušníky nehodové služby dopravní policie jsou vyčísleny na základě střední spotřeby času na 1 nehodu, s rozdělením na nehody s usmrcením, těžkým a lehkým zraněním a nehody pouze s hmotnou škodou. Vyšetření na místě nehody provádějí zpravidla dva policisté, další zpracování včetně dodatečných výslechů svědků policista jeden. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatné obměně vozového…


Název článku: Přechody pro chodce - z hlediska pozemní komunikace

V těchto nehodách se jedná o srážky s chodcem na jakékoliv komunikaci, i když je zřejmé, že v převážné většině jsou to srážky na přechodech pro chodce. V bilanci obětí při těchto srážkách nemusí být sice zastoupeni pouze chodci, ale je to dosti málo pravděpodobné. Počet nehod tohoto typu a počet usmrcených v posledních letech klesá. Riziko usmrcení při této nehodě je asi 10x vyšší než při srážce jedoucích motorových vozidel. {{FUNCT:image("graf-1-usmrceni…


Název článku: Železniční přejezdy - z hlediska pozemní komunikace

Jedná se srážky s nižším výskytem, ale mimořádně vysokým rizikem - asi 30x vyšším než při srážce jedoucích motorových vozidel. Průměrně 15 ze 100 nehod tohoto typu končí smrtí. Počet usmrcených i počet nehod tohoto typu je (s určitými výkyvy) poměrně stabilní. {{FUNCT:image("graf-1-usmrceni-pri-srazce-s-vlakem", null, 540)}}Graf 1: Usmrcení při srážce s vlakem{{FUNCT:image("graf-2-nehody-srazky-s-vlakem", null, 540)}}Graf 2: Nehody - srážky s vlakem Většina těchto nehod…


Název článku: Alkohol v dopravě – jak vážné riziko představuje?

Zdroj: www.swov.nl Alkohol a bezpečnost silničního provozu: vysoké riziko vážného zranění Zkonzumovaný alkohol je skrze žaludek a tenké střevo vstřebáván do krve, kterou se dále šíří do celého těla. Takto se alkohol dostává do mozku, ovlivňuje schopnost vnímání a jednání a tedy i riziko nehody. Riziko nehody mírně narůstá po jedné až dvou dávkách alkoholu. S hladinou alkoholu v krvi (blood alcohol contents, BAC) v množství 0,5 ‰, které je dosaženo…


Název článku: Rozdělení nehodovosti na úsecích a křižovatkách

Podle směrových poměrů se většina nehod (57 %) odehrála na přímém úseku komunikace, jejich výsledkem bylo 48 % všech usmrcených. Relativně nejrizikovější vzhledem k možnosti usmrcení při nehodě jsou zatáčky a přímé úseky za zatáčkou. Na křižovatkách všech druhů se odehrálo 25 % všech nehod a bylo tam 20 % všech usmrcených. Na křižovatkách 4-ramenných je největší riziko usmrcení (4,8 usmrcených/1000 nehod), méně je na 3-ramenných (3,3 usmrcených/1000 nehod), 5- a …


Název článku: Křižovatky - z hlediska pozemní komunikace

Zde je uvedena statistika vzájemných srážek jedoucích nekolejových vozidel. Nemusí se jednat vždy o nehodu na křižovatce - je tomu tak asi v polovině případů. Počet usmrcených i počet nehod tohoto typu je také poměrně stabilní. {{FUNCT:image("graf-1-usmrceni-pri-srazce-s-jedoucim-nekolejovym-vozidlem", null, 540)}}Graf 1: Usmrcení při srážce s jedoucím nekolejovým vozidlem{{FUNCT:image("graf-2-nehody-srazky-s-jedoucim-nekolejovym-vozidlem", null, 540)}}Graf 2: Nehody -…


Název článku: O Velikonocích usmrcena polovina osob vinou alkoholu

V období Zeleného čtvrtka až Velikonočního pondělí došlo v minulém roce k celkem 1 132 dopravním nehodám, při kterých bylo 6 osob usmrceno, 35 osob bylo těžce zraněno a 277 osob bylo lehce zraněno. Ve srovnání s rokem 2016 bylo evidováno o 119 dopravních nehod více (+ 11,7 %), o 2 usmrcené osoby méně (- 25,0 %), o 3 těžce zraněné osoby méně (- 7,9 %) a o 2 lehce zraněné osoby více (+ 0,7 %). V roce 2017 bylo usmrceno 4,8 osob na 1 000 dopravních nehod …


Název článku: Cyklistika - rizika

Zdroj: www.swov.nl Cyklista: 4x vyšší riziko než při jízdě automobilem Ze všech zaregistrovaných obětí dopravních nehod jsou v poměru k ujeté vzdálenosti cyklisté vystaveni více než čtyřnásobně vyššímu riziku nehody (usmrcení nebo zranění) než motoristé. Ve skutečnosti je jejich riziko je více než desetkrát vyšší. Věk: největší riziko pro starší cyklisty Existují významné rozdíly mezi různými věkovými skupinami. Věkové skupiny cyklistů s nejvyšším a …


Název článku: Nepřiměřená rychlost jako příčina nehod mladých řidičů

Příčina nehody „nepřiměřená rychlost“ je zvláště u mladých řidičů vážným problémem. Podíl 18-25 ti-letých řidičů, kteří v důsledku nepřiměřené rychlosti zavinili dopravní nehodu jak se škodami na zdraví, tak i se ztrátami na životech je v roce 2001 odhadován na 40%. Nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí v posledních 10 letech stále přibývá, což souvisí jednak s modernizací vozového parku (na našich silnicích stále přibývá rychlých automobilů i motocyklů)…


Název článku: Ukazatele: počet dopravních nehod, počet řidičů pod vlivem alkoholu

Zdroj: www.swov.nl Výběr ukazatelů: nehody zaviněné pod vlivem alkoholu, konzumace alkoholu Nejvhodnějším ukazatelem důsledků konzumace alkoholu je počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu a závažnost jejich důsledků: počet mrtvých, zraněných a výše hmotných a nehmotných škod. Nehodou způsobenou pod vlivem alkoholu je zde míněna taková nehoda, v níž byl alespoň jeden ze zúčastněných aktérů pod vlivem alkoholu. Policie bohužel nezaznamenává všechny nehody a …


Název článku: Hmotné škody

Pro výpočet hmotných škod jsou použity údaje České asociace pojišťoven (ČAP). Pojistná plnění jsou sledována zvlášť pro tyto druhy pojištění: havarijní pojištění vozidel pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Vyplacená pojistná plnění jsou porovnána s celkovou hmotnou škodou podle odhadů dopravní policie na místě nehody. Vznikne tak přepočtený koeficient k, kterým jsou upraveny policejní odhady pro jednotlivé druhy nehod: s usmrcením těžkým zraněním s lehkým…


Název článku: Úvod - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Úvod Pravděpodobnost vzniku nehody je ovlivněna značným množstvím rizikových faktorů (risk factors), které souvisejí s elementy dopravního systému: infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody. Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým faktorem u více než 30% dopravních nehod. {{FUNCT:image("obr-1-podil-elementu…


Název článku: Bezpečnostní pásy

Zdroj: www.swov.nl Správné používání bezpečnostních pásů zaručuje, že v případě nehody nebudou pasažéři vrženi ven z vozidla či nenarazí do interiéru auta. Funkce bezpečnostních pásů je dále podpořena tzv. pasivní bezpečností vozidla (tj. zónou nárazu). Efektivita bezpečnostních pásů Efektivita ochranného systému je dána mírou snížení pravděpodobnosti zranění v případě užití tohoto systému. Odhad efektivity bezpečnostních pásů v Nizozemí. menší…


Název článku: Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel

Řidiči nemotorových vozidel v roce 2004 zavinili 2 833 nehod a nejčetnější skupinou této kategorie jsou cyklisté, kteří zavinili 2 699 nehod, vozkové 12 (o 2 méně než před rokem) a řidiči jiných nemotorových vozidel 21 nehod. 101 řidičů nemotorových vozidel - viníků nehody - z místa ujelo. Počet nehod zaviněných cyklisty byl v roce 2004 nižší o 207 nehod (v porovnání s rokem 2003), počet usmrcených se o 22 osob snížil na celkových 43 usmrcených osob a…


Název článku: Bezpečnostní otázky elektrických jízdních kol

Elektricky asistovaná jízdní kola, zvláště jejich rychlejší modely, které mohou dosáhnout rychlost až 45 km/h, vyvolávají politické otázky v členských státech EU, jako například v Německu a Nizozemsku (a v Belgii). Jedno ze čtyř jízdních kol prodávaných v Nizozemsku je buď klasické elektricky asistované jízdní kolo, nebo tzv. rychlé elektricky asistované jízdní kolo, které podléhá podobným právním předpisům jako mopedy. Podle oficiálních údajů je nyní v Nizozemsku kolem 1,4 milionu…


Název článku: Management rychlosti

Nepřiměřená rychlost a překračování rychlosti jsou nebezpečné jevy. Jsou hlavní příčinou dopravních nehod – z hlediska počtu nehod i jejich závažnosti – a přímo ovlivňují životní prostředí a kvalitu života. Dopravní nehody s následky na majetku a na životech jsou jedním z negativních dopadů neustále se zvyšujících standardů kvality silniční sítě a vozového parku. Navíc dochází ke znečištění ovzduší imisemi a hlukové zátěži. Zejména ve městech…


Název článku: Hloubková analýza dopravních nehod

A. Úvod Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. provádí na území Jihomoravského kraje expertní multioborovou výzkumnou činnost, zaměřenou na podrobné zkoumání dopravních nehod, při nichž došlo ke zranění. Podstatou Hloubkové analýzy dopravních nehod je rozdělení výzkumné činnosti na tři základní etapy: Místní šetření Souhrn činností prováděných přímo na místě dopravní nehody, bezprostředně po jejím vzniku. Zahrnuje podrobná měření fyzikálních veličin, podrobné ohledání dopravní techniky, ohledání…


Název článku: Prognózy nehodovosti

Modely nehodovosti je možno obecně rozdělit podle několika aspektů: agregované a disagregované: Agregované modely - data se vztahují k celkovému souboru (celá silniční síť, vozový park, populace); používají se zejména pro stanovení dlouhodobých trendů. Disagregované modely - data se vztahují k jednotlivým složkám dopravního systému; nejdůležitější členění je podle typu uživatelů dopravy, typu komunikace, věku a pohlaví; používají se pro trendy krátkodobé. popisné a…


Název článku: Stárnoucí osoby a doprava

Zdroj: www.swov.nl Stárnoucí osoby jsou vystaveny vyššímu riziku z hlediska bezpečnosti dopravy. To je dáno vyšší mírou jejich účasti na nehodách, ke kterým dochází v důsledku selhání, avšak především díky jejich fyzické zranitelnosti. Navíc, jejich počet se významně zvyšuje. Tyto důvody jsou dostatečné k tomu, aby byla zaujata opatření propagující jejich bezpečnou mobilitu jako jsou: přizpůsobená infrastruktura, technické systémy uvnitř/vně vozidla a vzdělávání…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost motocyklistů

Zdroj: www.swov.nl Zlepšení bezpečnosti motocyklistů je naléhavé a v mnoha ohledech zcela reálné. Zakládá se částečně na návrzích obsažených ve výše uvedených studiích. Viditelnost Ostatní účastníci silničního provozu by měli být schopni motocyklisty vidět lépe než dosud. To může být částečně dosaženo pomocí informačních kampaní a vzděláváním řidičů automobilů tak, aby si byli víc vědomi přítomnosti motocyklistů. Sami motocyklisté mohou také přispět k větší viditelnosti tím,…


Název článku: Vliv rychlosti na množství a závažnost nehod

Největší množství usmrcených osob připadá na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí jízdy. V roce 2004 to bylo celkem 461 osob, tj. cca 42 % z následků nehod. Na počtu nehod se podílí cca 17 %. Nejtragičtější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (např. v zatáčce). Zmíněné hodnoty se každým rokem viditelně zvyšují. Při porovnání nehod podle jejich závažnosti se používá ukazatel počtu usmrcených osob na 1000 nehod. Čím je hodnota vyšší,…


Název článku: Cena lidského života je 18,5 miliónu korun

Kdybychom dokázali jezdit bez nehod, ušetřili bychom státu 53 miliard korun ročně. Bohužel to neumíme. Dopravní nehody jsou na denním pořádku, častokrát mají i tragický konec. A i když nečekaná ztráta někoho blízkého se nedá nahradit, pak z ekonomického hlediska je cena lidského života hodně vysoká a stále se zvyšuje.  „Pokud při dopravní nehodě zahyne jeden člověk, celková výše společenských ztrát za rok 2011 činí zhruba 18,5 miliónu korun,“ přibližuje Alena Daňková z Centra…


Název článku: Zablokovaný přístup vozidel integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě

V Německu se v pondělí 3. 7. 2017 odehrála tragická nehoda autobusu, která poukazuje na význam zákonné povinnosti vytvořit v případě kolony jeden průjezdní pruh pro vozidla s přednostním právem jízdy. Němečtí politici vyzvali k upravení některých pravidel silničního provozu, jelikož tvrdí, že někteří zvědaví řidiči mohou být příčinou tragického úmrtí 18 seniorů, protože zablokovali přístup vozidlům integrovaného záchranného systému k hořícímu autobusu na bavorské dálnici. Autobus vezl seniory…


Název článku: Databáze nehodovosti

1. Zdroje dat Problematika dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích vyvolává potřebu vývoje odpovídajících bezpečnostních programů a strategií. Aby bylo možné účinně identifikovat, lokalizovat a vyhodnocovat problémy vznikající v oblasti dopravní nehodovosti, je třeba mít k dispozici odpovídající datovou základnu. Pro nehodová data jsou kladeny určité kvalitativní požadavky. Tato data musí být zejména dostupná, přesná, spolehlivá, srovnatelná, aktuální, a to na lokální…


Název článku: Nové bezpečnostní standardy mají zásadně snížit počet usmrcených dětí na evropských silnicích

Více než 8 000 dětí ve věku 0-14 let bylo usmrceno při dopravních nehodách za posledních deset let v Evropské unii. Polovina usmrcených dětí byla spolujezdci v automobilech, třetina byla chodci a 13 % cyklisté. Každé 30. dítě bylo v EU usmrceno v důsledku dopravní nehody. Očekává se, že Evropská komise oznámí 2. května 2018 aktualizované bezpečnostní předpisy, týkající se vozidel (pozn. téměř deset let od poslední aktualizace). EU připravuje také strategii bezpečnosti silničního provozu na…


Název článku: Náklady na zdravotní péči

Do výpočtu ekonomických ztrát na účet vyšších zdravotnických výdajů jsou zahrnuty náklady na: rychlou zdravotnickou pomoc na místě nehody včetně převozu ústavní nemocniční péči následnou ambulantní lékařskou péči a rehabilitaci Rychlá zdravotnická pomoc Náklady na rychlou zdravotnickou pomoc zahrnují: osobní náklady (mzdy) pohonné hmoty odpisy léky zdravotnický materiál opravy dispečink ostatní přímé a nepřímé náklady Ke všem případům dopravních nehod se…


Název článku: Rychlost jízdy a nehodovost

Zdroj: www.swov.nl Zvýšení rychlosti o jeden kilometr za hodinu znamená zvýšení rizika nehody přibližně o 3 %. Mnoho lidí přesto řídí příliš rychle a rychlostní limity jsou výrazně překračovány. Strukturálních změn v tomto způsobu chování může být dosaženo pouze tehdy, pokud bude podoba infrastruktury znemožňovat rychlou jízdu nebo ji činit neatraktivní. Často používanými nástroji pro snížení rychlosti jsou také informační kampaně a různé donucovací prostředky;…


Název článku: Těžká vozidla a autobusy

Zdroj: www.swov.nl Šest procent všech najetých kilometrů v Holandsku ujedou nákladní automobily těžší než 3,500 kg a autobusy. Dopravní nehody s účastí těžkých vozidel však mají na svědomí 15 % všech mrtvých; ti jsou převážně mezi ostatními účastníky nehody. Toto nerovné rozložení je výsledkem velkého objemu a velkých rozměrů těchto vozidel a jejich nízké brzdící schopnosti. Opatření k řešení tohoto problému se liší: od „odvádění“ nákladní dopravy (její…


Název článku: eCall zachraňuje životy pomocí komunikačních technologií

Dne 18. září 2013 proběhl v Praze seminář o systému automatického tísňového volání z paluby vozidla „eCall“, který vyvrcholil praktickou simulovanou ukázkou, včetně výjezdu hasičů. Seminář byl zaměřen na implementaci v ČR do roku 2015, na jeho hlavní přínosy, na technická řešení implementace a potenciál rozvoje návazných služeb třetích stran. Při této příležitosti proběhl vůbec první reálný crash test vozidla vybaveného palubní jednotkou systému eCall v České republice.Automobil ŠKODA Rapid byl…


Název článku: Osvětové a informační aktivity pro řidičskou veřejnost

Jednou z možností působení na chování řidiče je systematické informování o různých aspektech bezpečnosti silničního provozu. Výzkumy prokázaly (např. SARTRE), že řidiči se často dopouštějí přestupku či nesprávného chování proto, že nejsou správně informováni o důvodu a významu určitého opatření. Nejvýraznějším příkladem může být používání bezpečnostních pásů – značná část řidičů oslovených v průzkumech SARTRE (1991, 1996, 2002) si neuvědomovala význam pásů pro ochranu…


Název článku: Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013

Aktuální výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013 byl prováděn dle certifikované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích zpracovanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2013). Metodika byla rozšířena o vyčíslení subjektivních škod (náhrady škody stanovené soudy). Obrázek 1: Rozčlenění nákladů pro výpočet ztrátZdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Výpočet dle výše uvedené certifikované metodiky je založen na formě…


Název článku: Ztráty na produkci

Ztráty na produkci v důsledku usmrcení či zranění osob při dopravních nehodách tvoří z ekonomického pohledu nejvyšší položky. Z tohoto hlediska je třeba věnovat způsobu výpočtů maximální pozornost a snahu o co nejpřesnější výsledky. Ty však závisí na stupni propracovanosti a podrobnosti statistických přehledů o nehodovosti v silničním provozu na celém území České republiky. Pro výpočty ztrát na produkci se používá výše hrubého domácího produktu (HDP) v…


Název článku: Všeobecný vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích

Všeobecný vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích   Základní sledované ukazatele dopravní nehodovosti: počet nehod celkem počet nehod s osobními následky (usmrcení nebo zranění) počet usmrcených do 1 dne po nehodě (24 hod.) - pro účely statistiky ČR počet usmrcených do 30 dnů po nehodě - pro účely mezinárodního srovnání (standard) počet těžce zraněných počet lehce zraněných (rozdělení mezi těžkým a lehkým zraněním je dáno posouzením lékaře podle…


Název článku: Spadnou černé skříňky z nebes na silnici?

Záznamové zařízení, tzv. „černá skříňka", je úzce spjato s leteckou dopravou a zejména s vyšetřováním příčin leteckých nehod. Černá skříňka, přinášející mnoho objektivních dat potřebných k rozboru letecké nehody, by byla i efektivním nástrojem pro policii a pojišťovny při vyšetřování nehod způsobených při provozu motorových vozidel na silnici. O první aktivity přenést systém černých skříněk z paluby letadel do motorových vozidel se pokoušela americká…


Název článku: Dodávky a nehodovost, rizika a opatření

Zdroj: www.swov.nl Během několika posledních let výrazně vzrostl počet dodávek, stejně jako počty kilometrů ujetých tímto typem vozidla. Tento problém bude ještě větší v případě, že dodávky nahradí nákladní automobily v jejich funkci dopravy zboží ve městech. Řešením mohou být: kvalitnější výuka v autoškolách, kontroly měření rychlosti, větší uzpůsobení dodávek pro případ srážky a efektivnější řízení silniční dopravy. Dodávky: více obětí, především mezi ostatními…


Název článku: Dopravní úrazy a těhotenství

Dopravní nehody mají u nás na svědomí cca 70% všech těžkých úrazů v těhotenství. Při dopravní nehodě je přímému zranění vystavena jak matka, tak i samotný plod – jsou tedy ohroženy dva životy. Ke snížení následků nehodovosti může přispět důsledné používání bezpečnostních pásů – právě těhotné ženy však často mívají z jejich použití neoprávněné obavy. Těhotné ženy se často bojí, že by připoutáním mohly zranit své nenarozené dítě. Při správném použití pásu je však riziko…


Název článku: Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

1  Úvod Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU*. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními…