Mapa NUB

Mapa referenčních míst ke sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu

Přehled ČR

Přehled ČR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rychlost V85 v extravilánu (všechna vozidla) 94km/h 91km/h 94km/h 96km/h 98km/h 97km/h 97.0km/h 98km/h 98km/h 102km/h
Rychlost V85 v extravilánu (vozidla do 3,5 t) - - - 98km/h 99km/h 98km/h 99.0km/h 100km/h 100km/h 104km/h
Rychlost V85 v extravilánu (vozidla nad 3,5 t) - - - 87km/h 88km/h 88km/h 89.0km/h 89km/h 89km/h 91km/h
Rychlost V85 v intravilánu 57km/h 55km/h 58km/h 57km/h 56km/h 56km/h 56.0km/h 56km/h 56km/h 56km/h
Překračování maximální dovolené rychlosti o více než 10 km/h v extravilánu (všechna vozidla) 8.1% 5.3% 8.3% 9.6% 12.2% 10.7% 12.6% 13.6% 13.7% -
Překračování maximální dovolené rychlosti o více než 10 km/h v extravilánu (vozidla do 3,5 t) 8% 5.3% 8.2% 10.5% 13.1% 11.5% 13.1% 14.3% 14.4% -
Překračování maximální dovolené rychlosti o více než 10 km/h v extravilánu (vozidla nad 3,5 t) 8.5% 5.4% 8.6% 5.9% 7.8% 7.3% 11.1% 10.8% 10.6% -
Překračování maximální dovolené rychlosti o více než 10 km/h v intravilánu (všechna vozidla) 8.7% 5.9% 10% 7.7% 6.1% 5.6% 5.7% 6.3% 6.2% -
Nepoužívání reflexních prvků - - 79.7% 59.6% 62.6% - - - - -
Nepřipoutání bezpečnostními pásy - řidič 5.8% 4.7% 5.2% 7.3% 6.8% 7.8% 3.7% 3.5% 7.8% 4.0%
Nepřipoutání bezpečnostními pásy - spolujedec vpředu - - - - 7.3% 10.2% 6.1% 6.1% 7.3% 5.4%
Nepřipoutání bezpečnostními pásy - spolujezdec vzadu - - - - 15.3% 15.6% 11.5% 12% 8.1% 12.2%
Nesvícení ve dne 1% 0.5% 0.8% 0.6% 0.8% 0.5% 1.3% 0.9% 0.3% 0.1%
Užívání mobilního zařízení 3.2% 2.8% 3.2% 2.8% 3% 2.9% 2.2% 1.8% 1.9% 2.0%
Motocyklista s přilbou 91.9% 98.6% 99.3% 99.7% 99.4% 99.1% 99.4% 99.5% 99.6% 100.0%
Cyklista s přilbou 46.6% 54% 43.4% 64% 46.8% 51.1% 47.6% 45.9% 49.5% 47.9%
Cyklista - dítě s přilbou - - - - 85.2% 86.5% 86.1% 79.1% 74.5% 89.3%