Mapy ke stažení

Specializované mapy nepřímých a přímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB a PUB) ukazují vybrané hodnoty těchto ukazatelů v jednotlivých krajích celé ČR pro roky 2014-2016. Ke stažení je zde také mapa ČR s rozdělením na jednotlivé kraje pro NUB za roky 2014-2017.


Infoletáky

Infoletáky jsou zaměřené na vybrané ukazatele NUB a PUB, jedná se o propagační letáky s doporučeními (nejen) pro řidiče k daným tématům.


Metodiky ke stažení

Ke sběru a vyhodnocení dat jako výstupy projektů CDV vznikly tyto metodiky:


Specializované mapy nepřímých a přímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu + Infoletáky