Projekty

Zdroje financování projektů NUB

Data nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu byla vytvořena:

- ze státní podpory Technologická agentury ČR - TAČR

  • v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015 v rámci programu OMEGA, projektu TD020127 - Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích
  • v období 1. 11. 2015 – 31. 10. 2016 v rámci programu BETA, projektu TB0300MD015 - Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím nepřímých ukazatelů a v návaznosti na vybrané dopravně bezpečnostní akce

- z finanční podpory České kanceláře pojistitelů – ČKP

  • v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 rámci programu Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů

- z finanční podpory Ministerstva dopravy - MD

  • v období od 3. 5. 2017 – 30. 11. 2019 v rámci navazujících projektů Kritická analýzy dat vstupujících do hodnocení bezpečnosti dopravy v silničním provozu. Projekt byl financován Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na základě Rozhodnutí č. j. 21/2017-710-VV/1, 120/2017-710-VV/1, 118/2018-710-VV/1.
  • v období od 1. 1. 2020 – 30.11.2020 v rámci projektu Výzkum nepřímých ukazatelů bezpečnosti působících na hodnocení bezpečnosti dopravy – 2020. Projekt byl financován Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na základě č.j. Rozhodnutí č. j. 199/2019-710-VV/1.