Archiv předchozích celostátních strategií

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 -2020 s platností od roku 2017

MD ČR – BESIP ve spolupráci se  zástupci krajů a resortů, včetně nestátních neziskových organizací zpracovali Revizi a aktualizaci Strategie na období 2008-2010 (2012), která  byla schválena usnesením Vlády České republiky ze dne 16.prosince 2008 č. 1584.

Archiv předchozích krajských a místních strategií

Strategie krajů včetně jejich akčních plánů jsou k nahlédnutí a inspiraci zde:

Strategie měst včetně jejich akčních plánů jsou k nahlédnutí a inspiraci zde: