Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 12 / 7 1 / 0
Lehké zranění 5 / 6 104 / 113 8 / 9
Bez zranění 3 / 9 72 / 99 4 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

210 nehod cyklistů
ve srovnání s 244 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
26 havárií
19 v roce 2018
126 srážek s auty
152 v roce 2018
127 cyklistů s přilbou
186 v roce 2018