Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Těžké zranění 0 / 2 7 / 6 0 / 4
Lehké zranění 8 / 18 76 / 84 7 / 7
Bez zranění 2 / 6 47 / 54 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

145 nehod cyklistů
ve srovnání s 186 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
17 havárií
23 v roce 2022
86 srážek s auty
101 v roce 2022
90 cyklistů s přilbou
116 v roce 2022