Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 13 / 7 1 / 1
Lehké zranění 6 / 7 114 / 119 9 / 10
Bez zranění 3 / 9 85 / 105 5 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

240 nehod cyklistů
ve srovnání s 259 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
27 havárií
20 v roce 2018
143 srážek s auty
162 v roce 2018
146 cyklistů s přilbou
195 v roce 2018