Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 28. 2. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 2 1 / 1
Těžké zranění 0 / 0 7 / 13 3 / 1
Lehké zranění 27 / 6 128 / 114 7 / 9
Bez zranění 9 / 3 72 / 85 6 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

267 nehod cyklistů
ve srovnání s 240 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
18 havárií
27 v roce 2020
168 srážek s auty
143 v roce 2020
204 cyklistů s přilbou
146 v roce 2020