Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 3. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Lehké zranění 1 / 1 5 / 8 0 / 0
Bez zranění 0 / 0 4 / 6 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

13 nehod cyklistů
ve srovnání s 16 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
2 havárií
1 v roce 2019
7 srážek s auty
11 v roce 2019
7 cyklistů s přilbou
9 v roce 2019