Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 4 1 / 1
Lehké zranění 9 / 3 40 / 43 4 / 2
Bez zranění 2 / 2 23 / 30 4 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

88 nehod cyklistů
ve srovnání s 88 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
5 havárií
8 v roce 2019
53 srážek s auty
58 v roce 2019
67 cyklistů s přilbou
52 v roce 2019