Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 2 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 7 / 12 3 / 1
Lehké zranění 24 / 5 117 / 105 7 / 8
Bez zranění 7 / 3 68 / 73 6 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

246 nehod cyklistů
ve srovnání s 212 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
16 havárií
26 v roce 2019
151 srážek s auty
127 v roce 2019
187 cyklistů s přilbou
129 v roce 2019