Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Těžké zranění 2 / 0 7 / 5 4 / 0
Lehké zranění 18 / 10 83 / 80 7 / 10
Bez zranění 6 / 5 53 / 41 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

183 nehod cyklistů
ve srovnání s 161 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
23 havárií
13 v roce 2021
100 srážek s auty
103 v roce 2021
115 cyklistů s přilbou
96 v roce 2021