Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 30. 4. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 2 1 / 2 0 / 2
Lehké zranění 2 / 11 21 / 19 0 / 4
Bez zranění 1 / 2 16 / 17 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

43 nehod cyklistů
ve srovnání s 59 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
8 havárií
1 v roce 2022
25 srážek s auty
40 v roce 2022
25 cyklistů s přilbou
35 v roce 2022