Hlavní město Praha

Hlavní město Praha - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 1 / 0 2 / 2 0 / 0
Lehké zranění 8 / 4 9 / 19 2 / 2
Bez zranění 1 / 0 13 / 12 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

38 nehod cyklistů
ve srovnání s 40 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
1 havárií
3 v roce 2021
29 srážek s auty
25 v roce 2021
23 cyklistů s přilbou
24 v roce 2021