Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 3 3 / 2
Těžké zranění 2 / 4 26 / 30 12 / 17
Lehké zranění 37 / 39 205 / 219 70 / 60
Bez zranění 16 / 22 67 / 77 16 / 14

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

442 nehod cyklistů
ve srovnání s 482 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
108 havárií
111 v roce 2018
235 srážek s auty
260 v roce 2018
201 cyklistů s přilbou
191 v roce 2018