Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 2 3 / 2
Těžké zranění 2 / 4 25 / 27 11 / 17
Lehké zranění 35 / 39 183 / 200 60 / 54
Bez zranění 15 / 21 61 / 70 14 / 14

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

397 nehod cyklistů
ve srovnání s 445 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
100 havárií
100 v roce 2018
211 srážek s auty
243 v roce 2018
191 cyklistů s přilbou
180 v roce 2018