Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 1 / 0
Těžké zranění 1 / 0 3 / 4 2 / 0
Lehké zranění 8 / 7 31 / 31 13 / 10
Bez zranění 7 / 4 16 / 15 3 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

86 nehod cyklistů
ve srovnání s 75 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
15 havárií
14 v roce 2020
46 srážek s auty
43 v roce 2020
40 cyklistů s přilbou
36 v roce 2020