Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 2 1 / 3
Těžké zranění 2 / 2 9 / 9 9 / 5
Lehké zranění 24 / 19 114 / 119 35 / 32
Bez zranění 10 / 13 42 / 38 3 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

243 nehod cyklistů
ve srovnání s 249 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
62 havárií
64 v roce 2021
119 srážek s auty
125 v roce 2021
108 cyklistů s přilbou
134 v roce 2021