Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 28. 2. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 2 1 / 3
Těžké zranění 4 / 2 21 / 26 5 / 12
Lehké zranění 46 / 37 205 / 205 64 / 70
Bez zranění 32 / 16 71 / 67 18 / 16

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

460 nehod cyklistů
ve srovnání s 442 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
106 havárií
108 v roce 2020
252 srážek s auty
235 v roce 2020
224 cyklistů s přilbou
201 v roce 2020