Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 30. 4. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 1 0 / 1
Lehké zranění 0 / 0 10 / 8 1 / 5
Bez zranění 0 / 1 1 / 3 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

12 nehod cyklistů
ve srovnání s 19 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
0 havárií
4 v roce 2023
10 srážek s auty
10 v roce 2023
4 cyklistů s přilbou
5 v roce 2023