Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 2 0 / 1
Těžké zranění 0 / 1 5 / 8 1 / 1
Lehké zranění 13 / 17 53 / 57 18 / 26
Bez zranění 7 / 5 20 / 21 7 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

124 nehod cyklistů
ve srovnání s 137 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
24 havárií
36 v roce 2019
71 srážek s auty
76 v roce 2019
61 cyklistů s přilbou
66 v roce 2019