Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 10. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 1 1 / 2
Těžké zranění 2 / 3 13 / 16 8 / 10
Lehké zranění 30 / 30 149 / 154 43 / 47
Bez zranění 16 / 12 42 / 52 8 / 7

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

311 nehod cyklistů
ve srovnání s 323 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
70 havárií
81 v roce 2022
176 srážek s auty
163 v roce 2022
146 cyklistů s přilbou
134 v roce 2022