Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 30. 4. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 1 / 1
Těžké zranění 0 / 0 4 / 1 0 / 3
Lehké zranění 4 / 9 35 / 32 20 / 15
Bez zranění 3 / 5 10 / 9 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

80 nehod cyklistů
ve srovnání s 75 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
18 havárií
18 v roce 2022
45 srážek s auty
42 v roce 2022
24 cyklistů s přilbou
29 v roce 2022