Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 1 2 / 2
Lehké zranění 6 / 2 20 / 19 11 / 4
Bez zranění 4 / 4 6 / 9 0 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

51 nehod cyklistů
ve srovnání s 44 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
11 havárií
6 v roce 2021
32 srážek s auty
25 v roce 2021
19 cyklistů s přilbou
18 v roce 2021