Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 3. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 1 0 / 1
Lehké zranění 1 / 1 9 / 7 5 / 5
Bez zranění 1 / 0 6 / 1 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

25 nehod cyklistů
ve srovnání s 17 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
2 havárií
5 v roce 2019
16 srážek s auty
9 v roce 2019
6 cyklistů s přilbou
3 v roce 2019