Středočeský kraj

Středočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 2 1 / 3
Těžké zranění 4 / 2 19 / 24 4 / 11
Lehké zranění 46 / 35 191 / 184 55 / 60
Bez zranění 30 / 15 63 / 62 18 / 14

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

424 nehod cyklistů
ve srovnání s 398 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
100 havárií
100 v roce 2019
231 srážek s auty
213 v roce 2019
214 cyklistů s přilbou
192 v roce 2019