Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 1 / 0 1 / 2 3 / 3
Těžké zranění 2 / 2 20 / 29 6 / 15
Lehké zranění 33 / 31 161 / 188 83 / 37
Bez zranění 4 / 8 27 / 18 9 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

326 nehod cyklistů
ve srovnání s 313 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
161 havárií
141 v roce 2018
120 srážek s auty
120 v roce 2018
118 cyklistů s přilbou
136 v roce 2018