Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 2 / 1
Těžké zranění 0 / 1 4 / 14 2 / 10
Lehké zranění 13 / 16 95 / 107 34 / 34
Bez zranění 5 / 5 17 / 11 1 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

165 nehod cyklistů
ve srovnání s 203 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
83 havárií
76 v roce 2022
59 srážek s auty
84 v roce 2022
60 cyklistů s přilbou
67 v roce 2022