Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 1 4 / 1 3 / 3
Těžké zranění 5 / 2 21 / 20 4 / 6
Lehké zranění 37 / 33 180 / 161 68 / 83
Bez zranění 18 / 4 29 / 27 4 / 9

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

340 nehod cyklistů
ve srovnání s 326 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
126 havárií
161 v roce 2019
149 srážek s auty
120 v roce 2019
157 cyklistů s přilbou
118 v roce 2019