Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 1 / 0 1 / 1 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 0 / 5 1 / 0
Lehké zranění 5 / 6 27 / 37 13 / 17
Bez zranění 2 / 3 6 / 3 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

52 nehod cyklistů
ve srovnání s 72 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
16 havárií
19 v roce 2020
27 srážek s auty
35 v roce 2020
23 cyklistů s přilbou
20 v roce 2020