Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 31. 5. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 0 / 1 4 / 7 0 / 1
Bez zranění 0 / 0 0 / 0 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

5 nehod cyklistů
ve srovnání s 9 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
1 havárií
5 v roce 2023
4 srážek s auty
3 v roce 2023
0 cyklistů s přilbou
2 v roce 2023