Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 1 1 / 1 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Lehké zranění 1 / 3 19 / 16 9 / 7
Bez zranění 1 / 1 2 / 3 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

34 nehod cyklistů
ve srovnání s 33 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
7 havárií
11 v roce 2021
17 srážek s auty
15 v roce 2021
5 cyklistů s přilbou
15 v roce 2021