Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 1 1 / 2 1 / 0
Těžké zranění 1 / 1 12 / 14 8 / 4
Lehké zranění 16 / 29 109 / 94 36 / 44
Bez zranění 5 / 5 11 / 15 5 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

203 nehod cyklistů
ve srovnání s 197 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
76 havárií
83 v roce 2021
84 srážek s auty
87 v roce 2021
67 cyklistů s přilbou
90 v roce 2021