Jihočeský kraj

Jihočeský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 1 / 2
Těžké zranění 0 / 0 7 / 5 0 / 3
Lehké zranění 13 / 4 62 / 36 22 / 18
Bez zranění 4 / 0 5 / 8 0 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

110 nehod cyklistů
ve srovnání s 75 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
37 havárií
33 v roce 2019
51 srážek s auty
27 v roce 2019
42 cyklistů s přilbou
25 v roce 2019