Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 2 2 / 1
Těžké zranění 2 / 1 4 / 7 0 / 2
Lehké zranění 19 / 13 73 / 84 33 / 34
Bez zranění 5 / 5 8 / 12 4 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

144 nehod cyklistů
ve srovnání s 158 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
63 havárií
68 v roce 2022
60 srážek s auty
61 v roce 2022
66 cyklistů s přilbou
72 v roce 2022