Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 1 2 / 0 1 / 2
Lehké zranění 29 / 22 128 / 113 37 / 34
Bez zranění 12 / 6 8 / 8 3 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

215 nehod cyklistů
ve srovnání s 186 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
103 havárií
106 v roce 2019
76 srážek s auty
57 v roce 2019
112 cyklistů s přilbou
74 v roce 2019