Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 1 / 0
Těžké zranění 1 / 0 0 / 11 3 / 1
Lehké zranění 22 / 27 119 / 136 35 / 32
Bez zranění 6 / 9 9 / 19 3 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

195 nehod cyklistů
ve srovnání s 230 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
108 havárií
123 v roce 2018
64 srážek s auty
65 v roce 2018
78 cyklistů s přilbou
98 v roce 2018