Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Lehké zranění 10 / 2 17 / 30 6 / 6
Bez zranění 0 / 0 3 / 1 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

39 nehod cyklistů
ve srovnání s 42 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
10 havárií
21 v roce 2020
16 srážek s auty
12 v roce 2020
21 cyklistů s přilbou
24 v roce 2020