Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 1 / 0
Těžké zranění 1 / 1 5 / 1 1 / 0
Lehké zranění 13 / 23 86 / 85 35 / 27
Bez zranění 5 / 1 11 / 8 0 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

157 nehod cyklistů
ve srovnání s 148 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
68 havárií
67 v roce 2021
60 srážek s auty
53 v roce 2021
72 cyklistů s přilbou
73 v roce 2021