Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 30. 6. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 2 / 0 0 / 3 1 / 2
Bez zranění 0 / 0 1 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

3 nehod cyklistů
ve srovnání s 7 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
0 havárií
3 v roce 2023
3 srážek s auty
2 v roce 2023
2 cyklistů s přilbou
2 v roce 2023