Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 29. 2. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Lehké zranění 0 / 1 7 / 7 2 / 2
Bez zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

10 nehod cyklistů
ve srovnání s 12 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
3 havárií
4 v roce 2019
5 srážek s auty
8 v roce 2019
5 cyklistů s přilbou
5 v roce 2019