Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 1 / 0 0 / 11 2 / 1
Lehké zranění 22 / 26 113 / 130 34 / 31
Bez zranění 6 / 9 8 / 18 3 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

186 nehod cyklistů
ve srovnání s 220 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
106 havárií
119 v roce 2018
57 srážek s auty
60 v roce 2018
74 cyklistů s přilbou
97 v roce 2018