Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 2 / 0 0 / 2
Lehké zranění 7 / 6 42 / 37 9 / 13
Bez zranění 2 / 4 2 / 5 2 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

67 nehod cyklistů
ve srovnání s 67 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
29 havárií
32 v roce 2019
26 srážek s auty
26 v roce 2019
32 cyklistů s přilbou
23 v roce 2019