Karlovarský kraj

Karlovarský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Těžké zranění 1 / 0 5 / 8 1 / 2
Lehké zranění 11 / 4 41 / 26 8 / 7
Bez zranění 3 / 3 6 / 13 1 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

77 nehod cyklistů
ve srovnání s 68 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
20 havárií
23 v roce 2019
40 srážek s auty
31 v roce 2019
30 cyklistů s přilbou
33 v roce 2019