Karlovarský kraj

Karlovarský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 1 / 0 1 / 1 1 / 1
Lehké zranění 1 / 1 23 / 22 11 / 3
Bez zranění 1 / 3 3 / 4 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

43 nehod cyklistů
ve srovnání s 35 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
17 havárií
10 v roce 2021
17 srážek s auty
14 v roce 2021
19 cyklistů s přilbou
15 v roce 2021