Karlovarský kraj

Karlovarský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 3 / 3 0 / 1
Lehké zranění 0 / 1 14 / 7 3 / 1
Bez zranění 0 / 1 0 / 7 0 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

21 nehod cyklistů
ve srovnání s 22 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
7 havárií
4 v roce 2019
10 srážek s auty
13 v roce 2019
4 cyklistů s přilbou
8 v roce 2019