Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 1 0 / 0
Těžké zranění 1 / 3 15 / 18 7 / 6
Lehké zranění 21 / 21 89 / 89 25 / 19
Bez zranění 8 / 10 35 / 32 10 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

216 nehod cyklistů
ve srovnání s 203 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
50 havárií
30 v roce 2018
128 srážek s auty
129 v roce 2018
96 cyklistů s přilbou
83 v roce 2018