Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 2
Těžké zranění 0 / 0 3 / 3 0 / 2
Lehké zranění 2 / 0 18 / 22 7 / 6
Bez zranění 2 / 2 6 / 11 1 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

38 nehod cyklistů
ve srovnání s 48 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
8 havárií
12 v roce 2020
23 srážek s auty
29 v roce 2020
20 cyklistů s přilbou
21 v roce 2020