Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 30. 4. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 1 / 0 3 / 1 0 / 1
Bez zranění 1 / 1 1 / 1 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

6 nehod cyklistů
ve srovnání s 4 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
0 havárií
0 v roce 2023
5 srážek s auty
2 v roce 2023
2 cyklistů s přilbou
1 v roce 2023