Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 29. 2. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Lehké zranění 0 / 0 4 / 4 2 / 0
Bez zranění 0 / 0 4 / 4 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

12 nehod cyklistů
ve srovnání s 9 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
2 havárií
1 v roce 2019
9 srážek s auty
8 v roce 2019
2 cyklistů s přilbou
5 v roce 2019