Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 4 / 11 5 / 1
Lehké zranění 15 / 18 59 / 62 20 / 18
Bez zranění 7 / 5 26 / 24 10 / 9

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

145 nehod cyklistů
ve srovnání s 144 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
43 havárií
38 v roce 2021
74 srážek s auty
82 v roce 2021
60 cyklistů s přilbou
60 v roce 2021