Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 10. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 11 / 4 5 / 5
Lehké zranění 12 / 18 66 / 88 26 / 28
Bez zranění 8 / 10 29 / 34 6 / 15

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

162 nehod cyklistů
ve srovnání s 195 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
51 havárií
54 v roce 2022
69 srážek s auty
101 v roce 2022
85 cyklistů s přilbou
93 v roce 2022