Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 30. 4. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 1 0 / 2
Lehké zranění 1 / 5 13 / 24 2 / 5
Bez zranění 2 / 2 3 / 4 0 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

23 nehod cyklistů
ve srovnání s 49 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
5 havárií
14 v roce 2022
12 srážek s auty
23 v roce 2022
13 cyklistů s přilbou
16 v roce 2022