Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 28. 2. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 4 2 / 0
Těžké zranění 4 / 1 11 / 15 7 / 7
Lehké zranění 22 / 21 116 / 89 25 / 25
Bez zranění 18 / 8 43 / 35 7 / 10

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

250 nehod cyklistů
ve srovnání s 216 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
62 havárií
50 v roce 2020
147 srážek s auty
128 v roce 2020
117 cyklistů s přilbou
96 v roce 2020