Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 4 2 / 0
Těžké zranění 2 / 1 11 / 14 6 / 6
Lehké zranění 23 / 19 109 / 79 24 / 24
Bez zranění 17 / 8 38 / 34 6 / 10

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

233 nehod cyklistů
ve srovnání s 199 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
58 havárií
45 v roce 2019
141 srážek s auty
117 v roce 2019
108 cyklistů s přilbou
89 v roce 2019