Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 0 0 / 0
Těžké zranění 1 / 3 14 / 18 5 / 2
Lehké zranění 19 / 21 79 / 84 25 / 18
Bez zranění 8 / 10 34 / 30 10 / 7

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

199 nehod cyklistů
ve srovnání s 187 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
44 havárií
28 v roce 2018
118 srážek s auty
120 v roce 2018
89 cyklistů s přilbou
80 v roce 2018