Ústecký kraj

Ústecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 1 / 1 1 / 0
Lehké zranění 2 / 0 15 / 16 2 / 2
Bez zranění 0 / 0 2 / 1 3 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

28 nehod cyklistů
ve srovnání s 21 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
7 havárií
6 v roce 2021
12 srážek s auty
12 v roce 2021
8 cyklistů s přilbou
11 v roce 2021