Liberecký kraj

Liberecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Lehké zranění 2 / 3 6 / 11 9 / 1
Bez zranění 0 / 0 2 / 1 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

19 nehod cyklistů
ve srovnání s 17 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
8 havárií
4 v roce 2021
11 srážek s auty
9 v roce 2021
7 cyklistů s přilbou
9 v roce 2021