Liberecký kraj

Liberecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 3 0 / 0
Lehké zranění 4 / 0 14 / 26 3 / 6
Bez zranění 0 / 1 1 / 1 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

23 nehod cyklistů
ve srovnání s 37 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
7 havárií
20 v roce 2020
12 srážek s auty
11 v roce 2020
12 cyklistů s přilbou
19 v roce 2020