Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 1 1 / 1 1 / 1
Těžké zranění 3 / 2 17 / 22 8 / 11
Lehké zranění 11 / 15 111 / 138 51 / 66
Bez zranění 5 / 7 30 / 43 17 / 18

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

252 nehod cyklistů
ve srovnání s 315 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
65 havárií
77 v roce 2018
151 srážek s auty
187 v roce 2018
58 cyklistů s přilbou
73 v roce 2018