Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 2 / 0
Těžké zranění 1 / 0 6 / 6 3 / 3
Lehké zranění 11 / 9 73 / 92 18 / 42
Bez zranění 9 / 3 11 / 13 5 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

135 nehod cyklistů
ve srovnání s 170 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
40 havárií
59 v roce 2022
65 srážek s auty
88 v roce 2022
45 cyklistů s přilbou
52 v roce 2022