Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 0 / 1
Těžké zranění 0 / 3 7 / 16 5 / 7
Lehké zranění 12 / 11 107 / 97 55 / 44
Bez zranění 4 / 5 36 / 28 12 / 13

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

235 nehod cyklistů
ve srovnání s 222 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
53 havárií
58 v roce 2019
135 srážek s auty
129 v roce 2019
66 cyklistů s přilbou
57 v roce 2019