Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 1 1 / 1 1 / 1
Těžké zranění 3 / 2 16 / 21 7 / 10
Lehké zranění 11 / 14 97 / 126 45 / 60
Bez zranění 5 / 7 28 / 41 12 / 16

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

222 nehod cyklistů
ve srovnání s 289 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
58 havárií
69 v roce 2018
129 srážek s auty
170 v roce 2018
57 cyklistů s přilbou
70 v roce 2018