Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 2 / 4 0 / 0
Lehké zranění 6 / 1 20 / 20 5 / 16
Bez zranění 1 / 0 7 / 11 3 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

41 nehod cyklistů
ve srovnání s 57 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
10 havárií
12 v roce 2020
27 srážek s auty
32 v roce 2020
10 cyklistů s přilbou
7 v roce 2020