Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 2 / 2 1 / 0
Lehké zranění 0 / 2 15 / 12 11 / 2
Bez zranění 2 / 1 3 / 6 2 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

36 nehod cyklistů
ve srovnání s 25 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
9 havárií
5 v roce 2021
22 srážek s auty
18 v roce 2021
12 cyklistů s přilbou
3 v roce 2021