Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 2
Těžké zranění 0 / 0 6 / 16 3 / 2
Lehké zranění 9 / 11 92 / 64 41 / 25
Bez zranění 3 / 5 13 / 22 5 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

169 nehod cyklistů
ve srovnání s 145 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
59 havárií
40 v roce 2021
87 srážek s auty
86 v roce 2021
52 cyklistů s přilbou
47 v roce 2021