Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 1 5 / 6 0 / 4
Lehké zranění 4 / 4 36 / 31 25 / 10
Bez zranění 0 / 3 16 / 10 4 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

90 nehod cyklistů
ve srovnání s 70 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
23 havárií
17 v roce 2019
47 srážek s auty
42 v roce 2019
15 cyklistů s přilbou
19 v roce 2019