Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 2 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 5 / 7 1 / 2
Lehké zranění 15 / 10 63 / 86 29 / 34
Bez zranění 3 / 8 17 / 22 5 / 6

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

136 nehod cyklistů
ve srovnání s 171 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
27 havárií
47 v roce 2022
78 srážek s auty
91 v roce 2022
39 cyklistů s přilbou
46 v roce 2022