Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 1 1 / 2
Lehké zranění 1 / 0 20 / 6 11 / 6
Bez zranění 2 / 0 3 / 1 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

39 nehod cyklistů
ve srovnání s 17 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
11 havárií
3 v roce 2021
22 srážek s auty
13 v roce 2021
5 cyklistů s přilbou
2 v roce 2021