Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 12. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 1 2 / 2
Těžké zranění 0 / 0 13 / 7 7 / 6
Lehké zranění 17 / 16 154 / 83 49 / 44
Bez zranění 10 / 8 31 / 33 10 / 7

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

284 nehod cyklistů
ve srovnání s 199 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
72 havárií
48 v roce 2021
159 srážek s auty
116 v roce 2021
67 cyklistů s přilbou
56 v roce 2021