Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 2 / 0
Těžké zranění 0 / 1 11 / 13 8 / 12
Lehké zranění 20 / 18 123 / 128 45 / 53
Bez zranění 10 / 14 32 / 23 6 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

250 nehod cyklistů
ve srovnání s 257 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
66 havárií
78 v roce 2019
147 srážek s auty
139 v roce 2019
74 cyklistů s přilbou
76 v roce 2019