Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Těžké zranění 0 / 2 10 / 17 11 / 10
Lehké zranění 19 / 26 129 / 144 54 / 55
Bez zranění 14 / 4 23 / 27 8 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

256 nehod cyklistů
ve srovnání s 287 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
77 havárií
102 v roce 2018
139 srážek s auty
136 v roce 2018
76 cyklistů s přilbou
59 v roce 2018