Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 31. 5. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Lehké zranění 1 / 0 2 / 5 1 / 1
Bez zranění 0 / 1 1 / 4 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

5 nehod cyklistů
ve srovnání s 13 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
1 havárií
1 v roce 2023
3 srážek s auty
9 v roce 2023
1 cyklistů s přilbou
0 v roce 2023