Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 3. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 4
Lehké zranění 1 / 0 12 / 7 5 / 7
Bez zranění 1 / 0 1 / 1 0 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

21 nehod cyklistů
ve srovnání s 19 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
3 havárií
6 v roce 2019
18 srážek s auty
12 v roce 2019
3 cyklistů s přilbou
2 v roce 2019