Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 2 / 0
Těžké zranění 0 / 0 3 / 2 2 / 5
Lehké zranění 3 / 2 25 / 26 13 / 17
Bez zranění 2 / 2 4 / 8 2 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

54 nehod cyklistů
ve srovnání s 61 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
16 havárií
17 v roce 2019
33 srážek s auty
38 v roce 2019
11 cyklistů s přilbou
14 v roce 2019