Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 1 / 2
Těžké zranění 0 / 0 7 / 5 2 / 4
Lehké zranění 10 / 8 84 / 50 33 / 23
Bez zranění 8 / 1 23 / 18 6 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

169 nehod cyklistů
ve srovnání s 109 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
47 havárií
28 v roce 2021
90 srážek s auty
63 v roce 2021
44 cyklistů s přilbou
31 v roce 2021