Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 2 1 / 0
Těžké zranění 1 / 2 13 / 17 12 / 11
Lehké zranění 20 / 26 148 / 158 59 / 59
Bez zranění 15 / 4 27 / 28 8 / 10

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

291 nehod cyklistů
ve srovnání s 310 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
83 havárií
109 v roce 2018
164 srážek s auty
149 v roce 2018
83 cyklistů s přilbou
64 v roce 2018