Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 2
Těžké zranění 0 / 0 1 / 5 1 / 2
Lehké zranění 1 / 3 13 / 24 7 / 14
Bez zranění 0 / 2 2 / 3 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

27 nehod cyklistů
ve srovnání s 54 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
4 havárií
16 v roce 2020
21 srážek s auty
33 v roce 2020
3 cyklistů s přilbou
11 v roce 2020