Pardubický kraj

Pardubický kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 28. 2. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 2 / 1
Těžké zranění 0 / 1 15 / 13 10 / 12
Lehké zranění 20 / 20 133 / 148 50 / 59
Bez zranění 10 / 15 33 / 27 8 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

275 nehod cyklistů
ve srovnání s 291 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
75 havárií
83 v roce 2020
161 srážek s auty
164 v roce 2020
77 cyklistů s přilbou
83 v roce 2020