Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 1 / 0 0 / 0 0 / 1
Lehké zranění 1 / 1 5 / 10 1 / 1
Bez zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

8 nehod cyklistů
ve srovnání s 14 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
3 havárií
8 v roce 2021
3 srážek s auty
5 v roce 2021
3 cyklistů s přilbou
8 v roce 2021