Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 2 / 0
Těžké zranění 0 / 2 7 / 7 2 / 3
Lehké zranění 14 / 16 62 / 76 24 / 29
Bez zranění 2 / 5 5 / 6 2 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

115 nehod cyklistů
ve srovnání s 142 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
50 havárií
62 v roce 2018
51 srážek s auty
57 v roce 2018
39 cyklistů s přilbou
55 v roce 2018