Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 1 0 / 4 1 / 0
Lehké zranění 1 / 2 13 / 9 3 / 1
Bez zranění 1 / 0 0 / 2 1 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

21 nehod cyklistů
ve srovnání s 18 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
11 havárií
8 v roce 2020
9 srážek s auty
6 v roce 2020
11 cyklistů s přilbou
10 v roce 2020