Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 8. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 1 / 0
Těžké zranění 1 / 1 2 / 4 2 / 3
Lehké zranění 10 / 5 53 / 40 16 / 20
Bez zranění 3 / 4 5 / 2 2 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

94 nehod cyklistů
ve srovnání s 82 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
44 havárií
33 v roce 2021
36 srážek s auty
35 v roce 2021
45 cyklistů s přilbou
43 v roce 2021