Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 1
Těžké zranění 1 / 0 3 / 0 0 / 0
Lehké zranění 6 / 1 21 / 14 2 / 11
Bez zranění 0 / 1 3 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

36 nehod cyklistů
ve srovnání s 28 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
21 havárií
10 v roce 2019
9 srážek s auty
16 v roce 2019
23 cyklistů s přilbou
7 v roce 2019