Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 2 / 0
Těžké zranění 0 / 2 8 / 7 3 / 4
Lehké zranění 15 / 16 64 / 76 28 / 29
Bez zranění 3 / 5 5 / 6 2 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

125 nehod cyklistů
ve srovnání s 144 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
53 havárií
63 v roce 2018
56 srážek s auty
58 v roce 2018
41 cyklistů s přilbou
55 v roce 2018