Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 1 / 1
Těžké zranění 1 / 0 4 / 7 1 / 3
Lehké zranění 7 / 5 74 / 68 21 / 22
Bez zranění 1 / 1 10 / 9 0 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

117 nehod cyklistů
ve srovnání s 120 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
41 havárií
41 v roce 2019
54 srážek s auty
59 v roce 2019
51 cyklistů s přilbou
48 v roce 2019