Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 12. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 1 / 0 1 / 2 2 / 1
Těžké zranění 2 / 1 28 / 19 7 / 7
Lehké zranění 24 / 44 292 / 304 81 / 94
Bez zranění 7 / 17 37 / 45 6 / 3

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

470 nehod cyklistů
ve srovnání s 509 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
173 havárií
210 v roce 2021
222 srážek s auty
216 v roce 2021
187 cyklistů s přilbou
201 v roce 2021