Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 2 1 / 0
Těžké zranění 0 / 4 18 / 32 8 / 10
Lehké zranění 28 / 30 252 / 248 83 / 80
Bez zranění 11 / 11 36 / 48 4 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

433 nehod cyklistů
ve srovnání s 437 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
160 havárií
156 v roce 2018
196 srážek s auty
214 v roce 2018
174 cyklistů s přilbou
185 v roce 2018