Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 2 1 / 1
Těžké zranění 1 / 0 16 / 18 7 / 7
Lehké zranění 29 / 26 283 / 232 58 / 70
Bez zranění 5 / 11 32 / 34 6 / 4

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

420 nehod cyklistů
ve srovnání s 396 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
171 havárií
145 v roce 2019
185 srážek s auty
178 v roce 2019
191 cyklistů s přilbou
169 v roce 2019