Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 1 / 3 0 / 2
Lehké zranění 6 / 4 27 / 40 15 / 18
Bez zranění 3 / 1 6 / 6 2 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

60 nehod cyklistů
ve srovnání s 74 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
14 havárií
23 v roce 2020
33 srážek s auty
34 v roce 2020
22 cyklistů s přilbou
29 v roce 2020