Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 30. 4. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 0 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 5 / 5 0 / 1
Lehké zranění 7 / 5 53 / 42 9 / 15
Bez zranění 1 / 0 5 / 10 1 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

84 nehod cyklistů
ve srovnání s 77 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
22 havárií
23 v roce 2022
52 srážek s auty
42 v roce 2022
35 cyklistů s přilbou
20 v roce 2022