Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 30. 6. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 0 / 1 5 / 7 5 / 1
Bez zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

10 nehod cyklistů
ve srovnání s 11 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
0 havárií
2 v roce 2023
8 srážek s auty
7 v roce 2023
3 cyklistů s přilbou
3 v roce 2023