Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 10. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 0 1 / 0
Těžké zranění 2 / 2 15 / 25 8 / 5
Lehké zranění 26 / 17 200 / 223 47 / 65
Bez zranění 3 / 4 21 / 23 4 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

320 nehod cyklistů
ve srovnání s 355 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
109 havárií
145 v roce 2022
163 srážek s auty
154 v roce 2022
143 cyklistů s přilbou
146 v roce 2022