Olomoucký kraj

Olomoucký kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 31. 8. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 2 0 / 1
Těžké zranění 1 / 0 8 / 7 2 / 3
Lehké zranění 17 / 8 109 / 115 56 / 39
Bez zranění 4 / 7 33 / 26 1 / 8

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

224 nehod cyklistů
ve srovnání s 211 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
74 havárií
59 v roce 2022
107 srážek s auty
109 v roce 2022
61 cyklistů s přilbou
53 v roce 2022