Zlínský kraj

Zlínský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 5 / 6 1 / 3
Lehké zranění 15 / 10 54 / 49 17 / 17
Bez zranění 3 / 0 5 / 6 0 / 2

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

98 nehod cyklistů
ve srovnání s 92 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
38 havárií
28 v roce 2019
37 srážek s auty
45 v roce 2019
48 cyklistů s přilbou
27 v roce 2019