Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 31. 12. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 3 3 / 2
Těžké zranění 0 / 2 19 / 16 6 / 4
Lehké zranění 47 / 62 293 / 302 98 / 88
Bez zranění 23 / 25 80 / 74 22 / 11

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

563 nehod cyklistů
ve srovnání s 569 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
178 havárií
174 v roce 2021
266 srážek s auty
259 v roce 2021
243 cyklistů s přilbou
248 v roce 2021