Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 3. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Těžké zranění 0 / 1 1 / 2 0 / 0
Lehké zranění 0 / 0 11 / 11 5 / 6
Bez zranění 1 / 0 3 / 3 2 / 0

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

24 nehod cyklistů
ve srovnání s 24 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
4 havárií
6 v roce 2019
16 srážek s auty
15 v roce 2019
2 cyklistů s přilbou
3 v roce 2019