Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2024 k 30. 4. 2024

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2024 / 2023)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lehké zranění 0 / 0 7 / 6 1 / 5
Bez zranění 2 / 0 3 / 0 0 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

12 nehod cyklistů
ve srovnání s 12 nehodami
ve stejném období v roce 2023.
1 havárií
2 v roce 2023
8 srážek s auty
5 v roce 2023
3 cyklistů s přilbou
2 v roce 2023