Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2023 k 30. 4. 2023

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2023 / 2022)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Těžké zranění 0 / 0 3 / 4 1 / 1
Lehké zranění 2 / 5 46 / 52 11 / 19
Bez zranění 7 / 1 10 / 6 2 / 6

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

85 nehod cyklistů
ve srovnání s 93 nehodami
ve stejném období v roce 2022.
25 havárií
29 v roce 2022
34 srážek s auty
46 v roce 2022
27 cyklistů s přilbou
38 v roce 2022