Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 28. 2. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 2 2 / 1
Těžké zranění 6 / 4 20 / 22 5 / 10
Lehké zranění 52 / 47 319 / 318 85 / 113
Bez zranění 29 / 18 95 / 74 17 / 6

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

599 nehod cyklistů
ve srovnání s 597 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
175 havárií
195 v roce 2020
303 srážek s auty
279 v roce 2020
249 cyklistů s přilbou
239 v roce 2020