Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 10. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 4 / 2 2 / 1
Těžké zranění 6 / 3 17 / 18 4 / 10
Lehké zranění 48 / 44 297 / 285 79 / 96
Bez zranění 28 / 16 83 / 65 16 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

547 nehod cyklistů
ve srovnání s 533 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
162 havárií
182 v roce 2019
275 srážek s auty
244 v roce 2019
231 cyklistů s přilbou
219 v roce 2019