Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2022 k 30. 4. 2022

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2022 / 2021)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 0 / 1 0 / 1
Těžké zranění 0 / 0 2 / 2 1 / 1
Lehké zranění 1 / 4 35 / 24 10 / 7
Bez zranění 0 / 2 4 / 12 5 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

56 nehod cyklistů
ve srovnání s 53 nehodami
ve stejném období v roce 2021.
14 havárií
12 v roce 2021
28 srážek s auty
28 v roce 2021
18 cyklistů s přilbou
16 v roce 2021