Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 12. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 3 1 / 3
Těžké zranění 4 / 2 22 / 33 10 / 13
Lehké zranění 47 / 39 318 / 260 113 / 76
Bez zranění 18 / 25 74 / 69 6 / 18

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

597 nehod cyklistů
ve srovnání s 534 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
195 havárií
145 v roce 2018
279 srážek s auty
286 v roce 2018
239 cyklistů s přilbou
189 v roce 2018