Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2021 k 31. 5. 2021

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2021 / 2020)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 1 / 3 1 / 0
Těžké zranění 0 / 0 3 / 4 1 / 0
Lehké zranění 9 / 4 51 / 65 12 / 14
Bez zranění 5 / 4 18 / 16 1 / 5

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

98 nehod cyklistů
ve srovnání s 112 nehodami
ve stejném období v roce 2020.
28 havárií
36 v roce 2020
48 srážek s auty
53 v roce 2020
31 cyklistů s přilbou
36 v roce 2020