Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2020 k 31. 5. 2020

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2020 / 2019)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 3 / 2 0 / 1
Těžké zranění 0 / 2 8 / 4 0 / 6
Lehké zranění 16 / 11 96 / 92 23 / 26
Bez zranění 14 / 6 23 / 21 5 / 1

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

177 nehod cyklistů
ve srovnání s 167 nehodami
ve stejném období v roce 2019.
53 havárií
57 v roce 2019
88 srážek s auty
73 v roce 2019
72 cyklistů s přilbou
59 v roce 2019