Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - počet dopravních nehod cyklistů v roce 2019 k 31. 10. 2019

Nehody cyklistů v mapě

Následky nehod cyklistů dle věku (rok 2019 / 2018)

< 18 let 18 – 64 let > 64 let
Usmrcení 0 / 0 2 / 3 1 / 2
Těžké zranění 3 / 2 18 / 30 10 / 13
Lehké zranění 43 / 37 284 / 240 96 / 72
Bez zranění 16 / 25 65 / 68 5 / 17

Do tabulky nejsou zahrnuty případy, kdy cyklista od nehody ujel.

531 nehod cyklistů
ve srovnání s 500 nehodami
ve stejném období v roce 2018.
181 havárií
138 v roce 2018
243 srážek s auty
265 v roce 2018
217 cyklistů s přilbou
186 v roce 2018