Seznam aktualit

AKCE: PF 2020

Přejeme pěkné Vánoční svátky a pohodu na cestách i v roce 2020. Děkujeme za Váš zájem o problematiku bezpečnosti silničního provozu a doufáme, že se k nám budete často vracet i v roce 2020! Tým admin

Publikováno: 17. 12. 2019 |


AKCE: PF 2020

Publikováno: 13. 12. 2019 |


ANKETA – Měřiče rychlosti?

Jedním z opatření jak tzv. zklidnit dopravu je instalace měřičů rychlosti vozidel, které se umisťují nejen na vjezdech, jak na ně reagují řidiči?

Publikováno: 4. 10. 2019 |AKCE: Dny IZS - Týden hrdinů

Preventivní osvětová akce s názvem Týden hrdinů. Preventivní projekt je určen především pro starší žáky základních škol, kteří se v silničním provozu pohybují již zcela samostatně, ale ne vždy naprosto bezpečně, ale i žáci prvního stupně se dozví užitečné informace.

Publikováno: 11. 9. 2019 |Září a říjen na silnicích v Břeclavi

V měsících září a říjen je plánováno použití blikající zelené na všech světelně řízených křižovatkách na hlavním tahu silnice I/55 městem Břeclav.

Publikováno: 12. 8. 2019 |


AKCE: Dopravní situace v okolních státech o víkendu 9. až 11. 8.

Ani o víkendu 9. - 11. 8. 2019 není úniku z dopravních kolon. Vlna turistů ve směru zpět bude silnější než ve směru k moři, jelikož cestou domů pojedou hlavně motoristé z Hesenska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Porýní-Falcka, Šlesvicko-Holštýnska, Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska, Durynska, Sárska a části severní Evropy, protože příští týden dětem začíná opět školní rok.

Publikováno: 9. 8. 2019 |
Proč nezipujeme?

Se zipováním se setkává snad každý z  nás. Umíme zipovat? Proč se někteří řidiči zipování tak brání?

Publikováno: 12. 6. 2019 |


Dotazník - blikající zelená na semaforu

Zajímají nás Vaše postoje a zkušenosti se signály na semaforech. Jste aktivní řidič, nebo chodec který se běžně pohybuje ve městech? Pak právě Vy můžete přispět do naší nové ankety..

Publikováno: 21. 5. 2019 |Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přilbu!

V roce 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 4 281 nehod s účastí cyklistů, při nichž bylo usmrceno 38, těžce zraněno 396 a lehce zraněno 3 219 cyklistů. I přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů, byl v oblasti těžce zraněných cyklistů evidován 12% meziroční nárůst.

Publikováno: 27. 3. 2019 |


Nová anketa - poutání osob ve vozidle

Z hlediska statistiky Policie ČR je „porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užáít ochrannou přilbu“ druhý nejčastější bodovaný přestupek, kterého se řidiči dopouštějí. Víte jaké jsou postihy v případě nedodržení paragrafů? Přidejte nám Váš názor a napište nám způsob, jakým se poutáte ve vozidle Vy.

Publikováno: 2. 3. 2019 |
Hledáme místa ke sledování dětí na přechodech

V rámci sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti v projektu pro Ministerstvo dopravy hledáme místa vhodná ke sledování chování dětí na přechodech pro chodce. Výsledek samostatné oddělení Ministerstva dopravy BESIP využije jako podklad pro možnou úpravu dopravní výchovy dětí. Víte o nějakém přechodu pro chodce s větším výskytem dětí, tedy nejlépe u školy, kde v ranních hodinách nestává policejní nebo jiný dozor? Použijte formulář nebo nám napište!

Publikováno: 12. 2. 2019 |Akreditovaná školení auditorů bezpečnosti

V roce 2018 provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. dvě školení auditorů. Obě školení byla provedena pro Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, školení byli z řad Policie ČR.

Publikováno: 9. 1. 2019 |


Nové informace na NSBSP

Letos k listopadu bylo na silnicích usmrceno více osob než za celý loňský rok, chcete vědět více? Podívejte se do modulu Národní strategie bezpečnosti.

Publikováno: 17. 12. 2018 |


Anketa – Telefonujete za jízdy?

Ne vždy je vnímání používání mobilního zařízení za jízdy řidičem vnímáno jako nebezpečné chování. Používáte mobil při řízení i Vy? Přidejte nám zde svůj názor.

Publikováno: 4. 12. 2018 |


Český rozhlas s Jakubem Motlem (CDV) o zimních pneumatikách

Na základě informací na Observatoři byl pozván zástupce CDV do Českého rozhlasu, konkrétně do pořadu "Co vy na to? s Jakubem Motlem". Téma byly zimní pneumatiky. Záznam celého rozhovoru si můžete poslechnout zde.

Publikováno: 5. 11. 2018 |Nová sekce Národní strategie bezpečnosti

Na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu jsme zveřejnili novou sekci Národní strategie bezpečnosti. Tato sekce obsahuje kapitoly Aktuální strategie Archiv předchozích Strategií Plnění strategie Vkládání dat o plnění + aktuální informace.

Publikováno: 10. 10. 2018 |


Zveřejnění průběžných výsledků ankety Dozor na přechodech

V rámci výzkumu pro Ministerstvo dopravy sledujeme chování chodců na přechodech pro chodce, se zaměřením na děti (do 18 let). Na některých přechodech pro chodce stávají zejména v ranních hodinách osoby dozorující bezpečné přecházení dětí. Cílem dotazníku je zjištění, zda obce využívají dozorující osoby na přechodech pro chodce v období, kdy chodí děti do/ze školy. 

Publikováno: 24. 9. 2018 |


Řidiči na jižní Moravě používají mobilní zařízení častěji než jinde

Centrum dopravního výzkumu dlouhodobě sleduje a sbírá nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu. Mezi tyto ukazatele patří nejen rychlost vozidel, ale také užívání bezpečnostních prvků jako jsou pásy, přilby, ať už na kole nebo na motocyklu a v neposlední řadě také užívání mobilního zařízení řidičem během řízení..

Publikováno: 15. 8. 2018 |


Děti v dopravě - stránky nejen pro rodiče

Na adrese www.detivdoprave.cz najdete informace a materiály vhodné pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Děti můžete vést k bezpečnému chování již od útlého věku i Vy sami, a to formou her a zábavy.

Publikováno: 6. 8. 2018 |


Kolony a řidiči

Proč vznikají kolony? Kdo a co k nim přispívá? V rozhovoru uvádí Martin Bambušek z Centra dopravního výzkumu v Brně.

Publikováno: 23. 7. 2018 |


Tisková zpráva - Ztráty z dopravních nehod v roce 2016

V roce 2016 vyšetřila Policie ČR 98 864 nehod. Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2016 se vyšplhaly na 69,4 mld. Kč, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu (HDP) za rok 2016. Zemřelo 611 osob, 2 530 bylo těžce zraněno, 24 486 lehce.

Publikováno: 11. 7. 2018 |


Průbežné výsledky sběru dat o chování chodců a cyklistů

Na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu si nyní můžete prohlédnout průběžné výsledky Sběru dat o chování chodců a cyklistů - používání reflexních prvků. https://www.czrso.cz/reflexe-vysledky/

Publikováno: 28. 6. 2018 |


Sběr dat o chování chodců a cyklistů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. realizuje pro Ministerstvo dopravy dotazník pro zjištění používání reflexních prvků u chodců a cyklistů. Dotazník je možné vyplnit nejen za sebe, ale i za své děti (jeden dotazník za jednu osobu). Dotazník má pouze šest otázek a je zcela anonymní.

Publikováno: 25. 6. 2018 |


Hnutí za bezpečný pátek

Z celkového počtu 103 821 nehod se více než 17 tisíc nehod vloni stalo během pátků. Nejméně nehod se naopak stává v neděli - celkem to vloni bylo 11 067 nehod.  Automobilka Škoda proto iniciovala „hnutí za bezpečný pátek”.

Publikováno: 7. 6. 2018 |


Kdo je odpovědný za poutání osob ve vozidle?

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Podle jiného ustanovení je "přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem" a dbát pokynů řidiče.

Publikováno: 1. 6. 2018 |
Konference dopravní infrastruktura

Otázky bezpečnosti jsou řešeny nejen v odborných periodikách a článcích, ale také na konferencích. Jednou je také Konference dopravní infrastruktury, která proběhne 16.-17.5 v Litomyšli.

Publikováno: 10. 5. 2018 |


Informační letáky

Zajímá Vás tematika bezpečné vzdálenosti vozidel? Nepřímých ukazatelů bezpečnosti? Rychlostí či kritického zastavení vozidla? Na https://www.czrso.cz/nub/post/kestazeni jsou umístěny informační letáky týkající se těchto i dalších témat.          

Publikováno: 16. 4. 2018 |Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ve dnech 5. – 9. 2. 2018 proběhlo v rámci vzdělávání dopravních inženýrů Policie ČR školení auditorů. Školení auditorů proběhlo harmonogramu pro akreditované školení – tedy tři dny teoretické přípravy a dva dny praktické části.

Publikováno: 15. 2. 2018 |


Jak parametry vjezdu ovlivňují bezpečnost okružní křižovatky

Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Publikováno: 19. 1. 2018 |


Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy

Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Publikováno: 16. 1. 2018 |


Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví

Databáze obsahuje rozhodnutí spadající do období platnosti starého občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a průběžně jsou doplňována rozhodnutí dle NOZ č. 89/2012 Sb. Rozhodnutí lze vyhledávat dle množství klíčových parametrů případu s následnou možností exportu zobrazených dat. Webová databáze má sloužit široké i odborné veřejnosti jako komplexní zdroj informací v problematice náhrady škody (nemajetkové újmy) na zdraví. Součástí databáze je rovněž "kalkulačka" pro výpočet výše ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Publikováno: 12. 1. 2018 |


Metodika preventivního hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Je závěrečným výstupem projektu SMĚR (Preventivní hodnocení bezpečnosti jízdy ve vztahu k parametrům pozemní komunikace) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt v období 2015 – 2017 realizoval Princip, a. s. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Programu Epsilon Technologické agentury ČR (ev. č. TH01010254).

Publikováno: 20. 12. 2017 |


Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních  komunikací pomocí optimalizace směrových  návrhových prvků

Metodika uvádí teoretický i praktický postup jedné z možností zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků. Je závěrečným výstupem projektu SAMO (Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení.

Publikováno: 14. 12. 2017 |
Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Ve dnech 9. a 10. 2. 2015 proběhlo pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kterého se zúčastnilo 10 auditorů. Školení proběhlo v souladu s platnými předpisy, harmonogram školení byl odsouhlasen Ministerstvem dopravy.

Publikováno: 18. 2. 2015 |