Křížky u silnic

Přestože je snahou mnoha odborníků snížit nehodovost na co nejnižší míru a následky na životech co nejvíce eliminovat, přesto se nehody na silnicích stávají. Někde jde pouze o tzv. plechařinu, jindy je nehoda doprovázena zraněním nebo dokonce úmrtím. Některá místa na komunikacích jsou relativně bezpečná, jiná svým uspořádání nebo povětrnostními podmínkami či geografickým umístěním, mohou vést ke zvýšenému počtu dopravních nehod a jejich následků.

Místa, která se navždy zapsala do našich srdcí, jsou ta, kde zemřeli naši příbuzní či blízcí. Umísťování křížků a pomníčků v okolí silnice se stalo v dnešní době již běžností. Mnohdy si tak řidiči mohou všimnout míst, kde již došlo k dopravní nehodě se smrtelnými následky a jsou tak varováni před možným nebezpečím.

Je potřeba si uvědomit, že i samotný pomníček se může stát nebezpečným předmětem (bude-li např. zhotoven z mohutného žulového kamene, může se stát osudným pro někoho dalšího), připomenutí úmrtí blízké osoby ve formě křížku, fotky či jiným způsobem může naopak některé řidiče varovat a upozornit na nebezpečné místo a svým způsobem je tak zachránit.

Každé uložené místo bude odsouhlaseno administrátorem, z důvodu ochrany osobních dat budou tyto osobní údaje odstraněny. Aplikace je zaměřena především na místa křížků, ne jejich obsah. Jde o to ostatní řidiče upozornit na místa s možným rizikem.

Křížky můžete zadávat po registraci přímo zde na stránkách
nebo za použití aplikace pro Android