Anketa Řidičský průkaz na zkoušku - souhrn

Usměrnit chování zejména mladých začínajících řidičů by měl pomoci podle návrhu vlády takzvaný "řidičák na zkoušku". Pokud by se jej podařilo uvést do praxe, lidé by po úspěšném absolvování autoškoly měli například po dva roky o polovinu nižší bodový limit. Pro odebrání řidičáku na dobu jednoho roku by jim tak místo dvanácti bodů, což je aktuální hranice, stačilo nasbírat pouhých šest.
Zdroj: iDnes

Souhlasíte s tím, aby byly zavedeny tzv. řidičáky na zkoušku?
Odpověděli
(poměr ženy - muži)
Průměrný věk respondentů 31.9 let

Vybrané komentáře
Myslím, že nejpodstatnější je institut "okamžitý trest". Dnes, díky systému, vše trvá dlouho. Takže si člověk za půl roku vůbec nevzpomene, že jel rychle. Předal bych zpět kompletní agendu řešení přestupků Policii ČR vč. následného přezkoušení řidičů. A řidičák na zkoušku není potřeba.
Možná by stálo za úvahu omezit novým řidičům i nákup vozů s vysokým obsahem..Moje zkušenost je že většinou mě ohrožují mladí řidiči v silných autech..
Po dosažení 6 bodů ( asi i trochu víc ) nutnost doškolení.
test
Zkvalitnit výuku v autoškolách a zaměřit se na ovládání vozidel ve vyšší rychlosti, aby si řidič uvědomil, že ostrá zatáčka ve 120 km/h nelze projet.
Spouhlasím pouze pokud by to bylo bez dalších poplatků, které podle mě nejsou fér vůči lidém, kterých by se to týkalo.
Rád bych viděl že v autoškole se člověk naučí jezdit se všemi vozy na které dostane řidičák, takhle může člověk sednout hned po autoškole do velké dodávky a nemá vůbec tušení co ho čeká to samé na skútru a s přívěsným vozikem. A také by se v autoškole měl člověk učit na autě s normálním výkonem aby se ho naučil zvládat a ne na 55kw, Kdyby se člověk v autoškole toto naučil tak řidičák na zkoušku není potřeba.
V prvé řadě je potřeba budoucí řidiče v autoškolách učit nejen předpisy, ale vnímat provoz i psychologicky provoz (přemýšlet co se stane když ...) a toto promítnout i do testů. Není potřeba v testech slovíčkařit, ale navodit chování v jednotlivých situacích v provozu. Až na druhé místo bych dal zavedení "řidičáku na zkoušku".
Nesouhlasím, protože problémem jsou hlavně zkušenosti, ne věk. Více směřovat na nezkušené a ne mladé řidiče. Jsou zajímavější možnosti řešení. Aby řidičák na zkoušku fugoval efektivně bylo by třeba také upravit stávající bodový systém. Toto je velmi rozsáhlé téma, nicméně tvrdím, že ŘP na zkoušku bude na obtíž ne k užitku a nárůst administrativy ORP nezvládnou.
Nemyslím si že je dobré snížit max počet bodů na 6 pro začínající řidiče. Spíše nebudou začínající řidiči moc jezdit, protože se budou bát, že něco provedou a přijdou o ŘP. Lepší by bylo vzdělávání začínajících řidičů po skončení autoškoly.

Anketa Zavedení řidičských průkazů na zkoušku - souhrn

Chci také přidat svůj názor

Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)