O projektu

Centrum dopravního výzkumu díky účelové podpoře Ministerstva dopravy doplnilo a rozšířilo webové stránky Observatoře bezpečnosti silničního provozu (www.czrso.cz). Ty vznikly především z důvodu potřeby informovat odbornou veřejnost o problematice bezpečnosti silničního provozu. Hlavním účelem těchto stránek je poskytovat informace pro zefektivnění procesu přijímání vhodných opatření, nejen na úrovních státní správy a samosprávy, ale i odborné veřejnosti, vedoucí ke snížení nehodovosti i následků dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR.

K zefektivnění procesu a zvyšování bezpečnosti mohou pomoci nejen informace z odborných článků, ale také další poznatky, publikované na těchto stránkách, kam patří i datový sklad týkající se nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB). Mezi publikované NUB patří:

  • rychlosti vozidel a jejich překračování (intravilán, extravilán),
  • poutání řidičů a spolujezdců ve vozidle,
  • používání mobilního zařízení řidiči za jízdy,
  • svícení vozidel,
  • používání bezpečnostních přileb - motocyklisté,
  • používání bezpečnostních přileb - cyklisté,
  • nošení reflexních prvků chodci mimo obec,
  • chování chodců na přechodech pro chodce atp.

Některé z těchto NUB jsou zobrazeny v interaktivní mapě, jiné ve formě informačních letáků či mapových souborů.

Kromě těchto informací jsou zde shromažďována data o haváriích, uživatelé pak mohou pomoci doplňovat a aktualizovat data o nebezpečných místech na pozemních komunikacích nebo křížků u silnic.

Samozřejmostí jsou důležité odkazy na webové stránky, související s problematikou bezpečnosti, ať již odkazy na různé projekty a tematiku bezpečnosti, nebo odkazy týkajíc se dopravních nehod či zahraničních zdrojů.

Jeden z modulů těchto stránek je také určen pro děti a jejich možné seznámení se s bezpečností silničního provozu formou her.