Do této části aplikace nemáte přístup, pokud jste přihlášeni, zřejmě nemáte dostatečné opravnění...

Seznam akcí

Přijďte za námi na URBIS

Začátek: 31. 8. 2022 Konec: 22. 9. 2022

Zajímáte se o autonomní dopravu? Zajímá Vás bezpečnost dopravy? Přijďte se podívat nejen za námi na stánek na Urbis smart city fair 20.-22.9. 2022 - Veletrhy Brno.

Publikováno: 30. 8. 2022 |


Možnosti spolupráce sítě CIVINET s kraji

Začátek: 1. 12. 2021 Konec: 2. 11. 2021

Centrum dopravního výzkumyu pro Vás pořádá webinář, který je určen pro zástupce vedení krajů, vedení krajských odborů a pro zástupce regionálních rozvojových agentur.

Publikováno: 10. 11. 2021 |


Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení Jihomoravského a Dolnorakouského regionu

Začátek: 23. 11. 2021 Konec: 23. 11. 2021

Centrum dopravního výzkumu si vás dovoluje pozvat na závěrečnou konferenci projektu transregio -Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení Jihomoravského a Dolnorakouského regionu

Publikováno: 9. 11. 2021 |


Pozvánka na odborný seminář BEZPEČNÁ OBEC

Začátek: 15. 9. 2021 Konec: 15. 9. 2021

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vás zve na odborný seminář BEZPEČNÁ OBEC - Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích - 15. září v Brně v zasedací místnosti Centra dopravního výzkumu, Líšeňská 33a.

Publikováno: 4. 8. 2021 |


Nová Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Začátek: 1. 12. 2020 Konec: 31. 12. 2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu platí jen do konce roku 2020. Nová čeká na schválení.

Publikováno: 3. 12. 2020 |


Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Začátek: 12. 8. 2020 Konec: 4. 9. 2020

Jste auditoři bezpečnosti? Potřebujete v letošním roce přeškolení po 3 letech? Centrum dopravního výzkumu vypisuje termín na Pravidelné školení auditorů.

Publikováno: 13. 8. 2020 |


Informace o plnění NSBSP v roce 2020

Začátek: 14. 2. 2020 Konec: 28. 2. 2020

Jaké bylo plnění NSBSP za rok 2019?

Publikováno: 13. 2. 2020 |


PF 2020

Začátek: 13. 12. 2019 Konec: 13. 12. 2019

Publikováno: 13. 12. 2019 |


Dny IZS - Týden hrdinů

Začátek: 9. 9. 2019 Konec: 16. 9. 2019

Preventivní osvětová akce s názvem Týden hrdinů. Preventivní projekt je určen především pro starší žáky základních škol, kteří se v silničním provozu pohybují již zcela samostatně, ale ne vždy naprosto bezpečně, ale i žáci prvního stupně se dozví užitečné informace.

Publikováno: 11. 9. 2019 |


Dopravní situace v okolních státech o víkendu 9. až 11. 8.

Začátek: 9. 8. 2019 Konec: 11. 8. 2019

Ani o víkendu 9. - 11. 8. 2019 není úniku z dopravních kolon. Vlna turistů ve směru zpět bude silnější než ve směru k moři, jelikož cestou domů pojedou hlavně motoristé z Hesenska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Porýní-Falcka, Šlesvicko-Holštýnska, Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska, Durynska, Sárska a části severní Evropy, protože příští týden dětem začíná opět školní rok.

Publikováno: 9. 8. 2019 |