Aktualita: Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací v roce 2015

Publikováno: 23. 1. 2015

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pořádá pravidelné školení stávajících bezpečnostních auditorů v Brně v termínech: 9. 2. – 10. 2. 2015.

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací je prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle § 38a vyhlášky č. 104/1997. Školení bude mít formu semináře s aktivní účastí školených auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Cílem školení je nejen informovat auditory bezpečnosti o nejnovějších poznatcích, trendech a vývoji v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale také zajistit prostor pro výměnu informací a zkušeností s prováděním nástrojů bezpečného utváření pozemních komunikací.
 
Více informací naleznete naleznete na: www.cdv.cz/skoleni-auditoru-bezpecnosti-pozemnich-komunikaci

 

 


Přehled akualit