Aktualita: Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Publikováno: 18. 2. 2015

Ve dnech 9. a 10. 2. 2015 proběhlo pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kterého se zúčastnilo 10 auditorů. Školení proběhlo v souladu s platnými předpisy, harmonogram školení byl odsouhlasen Ministerstvem dopravy.

Ve dnech 9. a 10. 2. 2015 proběhlo pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kterého se zúčastnilo 10 auditorů. Školení proběhlo v souladu s platnými předpisy, harmonogram školení byl odsouhlasen Ministerstvem dopravy.

Cílem pravidelného školení auditorů bezpečnosti je prohloubení znalostí v oblasti bezpečnosti, legislativy a aktuálních trendů v oblasti navrhování pozemních komunikací. Absolvování tohoto školení je nutné pro prodloužení povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací, jehož povolení příslušný auditor získal po úspěšném složení zkoušky na MD dle §18h zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a do 3 let od jeho získání má povinnost absolvovat tento typ školení.

Školení bylo zaměřeno na zopakování obecných znalostí o nástrojích bezpečné dopravní infrastruktury, o vývoji nehodovosti u nás i ve srovnání s dalšími zeměmi, o nových legislativních podkladech a jejich aktualizacích. Současně bylo předmětem školení předání poznatků o provádění auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších tříd. Doplňkovou analýzou bezpečnostní inspekce je sledování a vyhodnocení dopravních konfliktů, proto byla i tato problematika představena.

Mezi přednášky externistů patřila problematika bezbariérového řešení staveb, dále problematika nasvětlení přechodů a nové trendy v utváření pozemních komunikacích.

Účastníky také zaujaly přednášky týkající se povrchových vlastností vozovek ve vztahu k bezpečnosti, aktuální problémy s cyklodopravou, nebo problematika železničních přejezdů, kterou není možné opominout.

Nejvíce diskuzí probíhalo nad příklady z praxe, kde se potvrdila odbornost a praxe zúčastněných.

 


Přehled akualit