Aktualita: Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Publikováno: 15. 2. 2018

Ve dnech 5. – 9. 2. 2018 proběhlo v rámci vzdělávání dopravních inženýrů Policie ČR školení auditorů. Školení auditorů proběhlo harmonogramu pro akreditované školení – tedy tři dny teoretické přípravy a dva dny praktické části.

Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Zpracovala Ing. Eva Simonová

Kategorie - aktuality

Ve dnech 5. – 9. 2. 2018 proběhlo v rámci vzdělávání dopravních inženýrů Policie ČR školení auditorů. Školení auditorů proběhlo harmonogramu pro akreditované školení – tedy tři dny teoretické přípravy a dva dny praktické části.

Teoretická část byla rozdělena do třech bloků:

  1. blok: Teorie nehodovosti a bezpečnost silničního provozu
  2. blok: Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu

3 blok: Právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací

V bloku o teorii nehodovosti byli účastníci informováni především o statistikách a trendech vývoje nehodovosti nejen v České republice, ale také o faktorech přispívajících ke vzniku dopravních nehod. Součástí tohoto bloku bylo také užití kolizních diagramů, zpracování konfliktů atp.

V druhém bloku byla řešena problematika bezpečnosti staveb, ať už z pohledu chodců, cyklistů, motocyklistů, vozidel, železničních přejezdů či dopravní psychologie. Vše bylo řešeno nejen na silnicích TEN-T, ale také na silnicích nižších tříd či větších územních celků.

Třetí blok pak shrnul vyhlášky, směrnice a další předpisy, které se vztahují k nástrojům týkající se bezpečnosti pozemních komunikací. Současně zde byly předneseny požadavky na auditory bezpečnosti pozemních komunikací, včetně potřeb dostatečných odborných znalostí a odborné terminologie.

V praktické části školení byli účastníci rozděleni do skupin, kde si nejen vyzkoušeli zpracovávat kolizní diagram a práci s daty o nehodách, ale také si vypracovali ve skupinách audity bezpečnosti či bezpečnostní inspekci.

Cílem bylo nejen zvýšit odbornou znalost účastníků, ale také umožnit jim práci ve skupině, předat informace, vyměnit si zkušenosti, a ukázat jim pohled na problematiku bezpečnosti z jiného úhlu (zohlednění všech účastníků silničního provozu).

Školení auditorů


Přehled akualit