Aktualita: Jak parametry vjezdu ovlivňují bezpečnost okružní křižovatky

Publikováno: 19. 1. 2018

Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Jak parametry vjezdu ovlivňují bezpečnost okružní křižovatky

Ing. Jan Novák

Kategorie – bezpečná komunikace

 Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Prezentovaný článek a poster shrnuje výzkum bezpečnosti vjezdů okružních křižovatek na základě mulifaktorové analýzy dopravních nehod.

Výsledkem je zjištění, že:

  • s rostoucím dopravním zatížením na vjezdu roste počet dopravních nehod,
  • s rostoucí vzdálenosti kolizních bodů na okruhu křižovatky klesá počet dopravních nehod,
  • pravidelné uspořádání paprsků zaústěných komunikací vede ke snížení dopravní nehodovosti,
  • optimální hodnota úhlu na vjezdu je mezi 20 a 60 stupni,
  • výskyt pojížděného prstence snižuje počet dopravních nehod,
  • výskyt byppasu zvyšuje počet dopravních nehod,
  • u křižovatek v extravilánu se vyskytuje více dopravních nehod.

Hlavním výsledkem výzkumu je matematický vzorec, který po dosazení dle postupu uvedeného v článku umožňuje odhadnout počet dopravních nehod, který by se mohl uskutečnit na zamýšlené úpravě vjezdu křižovatky. Podrobněji viz článek.

Článek bude možné dohledat na stránkách TRR na podzim roku 2018.

Na tomto odkazu je možné nahlédnout na prezentovaný poster.


Přehled akualit