Aktualita: Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy

Publikováno: 16. 1. 2018

Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy

Jiří Ambros, Richard Turek, Milan Brich, Dominika Mikšová

Kategorie – bezpečná komunikace

Již téměř 100 let se každý leden koná ve Washingtonu setkání americké asociace Transportation Research Board (TRB) – jedná se o celosvětově největší odbornou konferenci v oblasti dopravy. Letošní 97. ročník se konal po dobu pěti dnů, zahrnoval cca 5 tisíc příspěvků a 13 tisíc účastníků. Konference probíhala v paralelních sekcích, které mají podobu workshopů, ústních, posterových nebo kombinovaných prezentací, nebo jednání výborů a podvýborů TRB.

Akce se účastnili i pracovníci CDV: jeden z posterových příspěvků prezentoval výsledky hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy, prováděné pro SFDI. Příspěvek popisoval rozsáhlý sběr dat: kromě plošně dostupných dat o nehodách a silniční síti bylo potřeba provést i vlastní průzkumy, např. sčítání intenzity na téměř 500 mimoúrovňových křižovatkách, nezahrnutých v Celostátním sčítání dopravy. S pomocí uvedených dat byly vytvořeny predikční modely nehodovosti pro úseky a úrovňové i mimoúrovňové křižovatky. Predikční modely umožňují určit dlouhodobou úroveň nehodovosti, což bylo využito pro hodnocení současného stavu a následnou identifikaci kritických míst. Výsledky ve formě mapy jsou veřejně dostupné na adrese http://sfdi.cdvgis.cz/.

Více podrobností je k dispozici v přiloženém příspěvku a posteru.


Přehled akualit