Aktualita: Sběr dat o chování chodců a cyklistů

Publikováno: 25. 6. 2018

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. realizuje pro Ministerstvo dopravy dotazník pro zjištění používání reflexních prvků u chodců a cyklistů. Dotazník je možné vyplnit nejen za sebe, ale i za své děti (jeden dotazník za jednu osobu). Dotazník má pouze šest otázek a je zcela anonymní.

dotazník na používání reflexních prvků

Formulář zahrnuje soubor otázek, které se týkají používání reflexních prvků v různých ročních obdobích, pro různé skupiny respondetů (chodci - cyklisti) z různých oblastí, například místa dle hustoty obyvatelstva (města, menší obce apod.). Pokud chcete přispět k tomuto projektu, můžete vyplnit Formulář zde.


Přehled akualit