Aktualita: Děti v dopravě - stránky nejen pro rodiče

Publikováno: 6. 8. 2018

Na adrese www.detivdoprave.cz najdete informace a materiály vhodné pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Děti můžete vést k bezpečnému chování již od útlého věku i Vy sami, a to formou her a zábavy.

Na těchto webových stránkách naleznete informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí. Najdete zde např, jak své dítě nejlépe chránit před dopravními nehodami a jak jej hravou formou vychovávat a vzdělávat k ochraně svého zdraví v oblasti dopravy.  Součástí webu jsou materiály jako například metodiky, omalovánky, pracovní listy a hry, které jsou vytvářeny pro školky, školy, rodiče a děti.
Odkaz na stránky


Přehled akualit