Aktualita: Akreditovaná školení auditorů bezpečnosti

Publikováno: 9. 1. 2019

V roce 2018 provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. dvě školení auditorů. Obě školení byla provedena pro Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, školení byli z řad Policie ČR.

Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Zpracovala Ing. Eva Simonová

Kategorie - aktuality

Praktická část školení

V roce 2018 provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. dvě školení auditorů. Obě školení byla provedena pro Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, školení byli z řad Policie ČR.

Školení probíhalo dle harmonogramu schváleného Ministerstvem dopravy. V prvních třech dnech probíhaly přednášky týkající se teoretické části, kde byli účastníci informováni o teorii nehodovosti a bezpečnosti silničního provozu, utváření pozemních komunikací a právních a technických normách upravujících bezpečnost silničního provozu a s tím spojených nástrojů (auditu bezpečnosti, bezpečnostní inspekce apod.).

V praktické části Skupinová práce na školení auditorůpak vždy ve více skupinách po 3-4 účastnících plnili zadání týkající se auditu bezpečnosti nebo bezpečnostní inspekce a zpracování dat o nehodách a jejich zakreslení do kolizního diagramu. Jednotlivé skupiny si pak předávaly informace mezi sebou tak, aby došlo k co největšímu přenosu zkušeností, které účastníci vložili do řešení.

Součástí všech bloků (ať již teoretického tak praktického) byla diskuze na sporná témata, nebo sdělování vlastních zkušeností s aplikací některých nástrojů do praxe.

Školení bylo zakončeno předáním Osvědčení všem absolventům školení.

 

Zpracovala Ing. Eva Simonová


Přehled akualit