Slovník pro malé čtenáře

Havárie (nehoda jediného silničního vozidla)

Dopravní nehoda, při níž je ovlivněn pouze jeden účastník nehody, nedojde tedy ke kolizi s jiným účastníkem silničního provozu. Jakákoliv nehoda se zraněním, jejímž účastníkem je jen jedno silniční vozidlo (EUROSTAT). Např. sjetí z vozovky, náraz do pevné překážky atd. Spolupůsobícím faktorem vzniku havárie může být např. nezvládnutí řízení vozidla. Dle metodického pokynu Policie je však havárie nehoda s účastí jen jednoho vozidla, při které nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu ani s pevnou překážkou. Pro potřeby analýz nehodovosti chápeme havárii jako jakoukoliv nehodu jediného silničního vozidla, bez ohledu na to, zda vyústila ve střet s pevnou překážkou či ne.

Poznámka:

havárie, ilustrace

Anglický termín: single road vehicle accident

Zpět na slovník