Slovník pro malé čtenáře

Hrozba

Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní chráněnou hodnotu. Závažnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak si danou hodnotu ceníme. Hrozba může být jevem přírodním, definovaným fyzikálně – takovou hrozbu nazýváme hrozbou neintencionální (nezamýšlená, typicky přírodního původu). Zcela jiného původu je hrozba působená či zamýšlená činitelem nadaným vůlí, úmyslem (hrozba intencionální) – zamýšlí ji, připravuje, spouští či realizuje lidský jedinec nebo kolektivní aktér. V dopravě může neintencionální hrozbu představovat např. hrozba sesuvu půdy na komunikaci a intencionální hrozbu agresivní řidič snažící se ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.

Anglický termín: threat

Zpět na slovník