Slovník pro malé čtenáře

Lehké zranění

Zranění jiné než těžké a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti. Definice se v různých zemích liší, někdy je dána dobou pracovní neschopnosti, jindy nutností ošetření apod.

Poznámka:

Lehké zranění, ilustrace

Anglický termín: slight injury

Zpět na slovník